09.12.10 22:51
Übersetze gerade eine Broschüre über Alkohol. Da gibt es ein schwieriges Wort, das ich im Wörterbuch nicht finde: "Das Zusammensein mit ihr (der alkoholsüchtigen Mutter) war ein Leben in ständiger Angst, Unsicherheit und Vernachlässigung." Wie übersetzt man "Vernachlässigung"?
Ich hab' geschrieben: "Å være sammen med henne innebar et liv som var preget av stadig redsel, usikkerhet og skjødesløshet." Oder passt "omsorgssvikt" besser?

Noch 'ne andere Frage. Wie heißt "Sucht" auf Norwegisch?
Tusen takk for hjelpen! :-)

09.12.10 23:08, Mestermann no
Omsorgssvikg/skjødesløshet = hier passt eigentlich beides, aber ich würde "omsorgssvikt" nehmen.

Sucht = avhengighet.
Aber: Drogensucht = narkomani (auch, seltener: narkotikaavhengighet)
Alkoholsucht = alkoholisme (auch, seltener: alkoholavhengighet)

10.12.10 05:53
Her i Wörterbuch i Heinzelnisse er "Vernachlässigung" oversatt med "forsømmelse".
Barn som har foreldre som ikke bryr seg om dem, blir ofte omtalt som "forsømte barn". Hvis man skulle brukt ordet i den setningen du refererer til, ville jeg nok sagt "preget av .... usikkerhet og mye forsømmelse", (evt. "... mange forsømelser").

Forøvig har vi det norske ordet "vanrøkt". "Å røkte" noe, er å passe på det. Forstavelsen "van-" betyr at det er for lite av noe. Så ordet kunne godt ha vært brukt i din setning "... usikkerhet og vanrøkt."

Akel (N)

10.12.10 05:55, Mestermann no
Akels Vorschlag, forsømmelse, ist sehr gut.

10.12.10 10:05
Tusen takk für die super Hilfe! :-)
Annette

10.12.10 20:32
Ich gebe trotzdem " omsorgssvikt " den Vorzug, da es sich hier um einen etablierten Ausdruck in Texten mit pädagogischer oder medizinischer Stoßrochtung handelt.

Lemmi

10.12.10 20:33
Stoßrochtung >> ...richtung

Lemmi

11.12.10 15:03
Ved siden av "vanrøkt" skulle jeg selvfølgelig også nevnt "vanskjøtsel", jf "vanskjøttede barn".

Akel (N)

11.12.10 22:20
Sollte man vielleicht Unsicherheit hier mit " mangel på trygghet" übersetzen ?

Lemmi

12.12.10 16:04
Lemmi, du har absolutt et poeng, men jeg ville i så fall sagt det enda enklere.

"Å være sammen med henne innebar et liv som var preget av stadig redsel, utrygghet og vanskjøtsel."

Man kan imidlertid diskutere om ikke redsel og utrygghet innholdsmessig gjenspeiler den samme problemstillingen. Usikkerhet kan knytte seg til noe annet også, nemlig uforutsigbarhet. Usikkerhet om når et måltid blir servert eller når du blir hentet i barnehagen, behøver ikke nødvendigvis medføre redsel/utrygghet om det kommer til å skje, bare praktisk usikkerhet med hensyn til når det vil skje - som kan være ille nok.

Akel (N)