26.12.10 20:25
Dette er et spørsmål i forbindelse med jula: På norsk (Det Norske Bibelselskaps
[www.bibel.no] prøvetekster i GT står det):«Fredsfyrsten fra Betlehem, Du, Betlehem,
Efrata, minst blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans
opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. Derfor skal han overgi dem, helt til tiden
er kommet da hun som skal føde, har født. Da skal resten av hans brødre komme tilbake til
Israels barn. Han skal stå og gjete i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds høye navn. Og de
skal bo trygt, for nå rekker hans makt til jordens ender. (Gamle testamentet - Mika 5).
Kan tysk oversettelse av Bibelen klare å dechifferere disse umulige
setningskonstruksjonene: Jeg skjønner ikke hva norsk bibelspråk skal fram til her (er
ellers god i norsk). Hvem viser "han" til, "de" til osv... HJÆÆLP!

26.12.10 20:26
Sorry: Det er GT: Mika 5, 1-4.

26.12.10 22:11
Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel HERR sei, welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. (Matthäus 2.5-6) (Johannes 1.1-2) 2 Indes läßt er sie plagen bis auf die Zeit, daß die, so gebären soll, geboren habe; da werden dann die übrigen seiner Brüder wiederkommen zu den Kindern Israel. (Jesaja 7.14) (Jesaja 11.12) 3 Er wird aber auftreten und weiden in der Kraft des HERRN und im Sieg des Namens des HERRN, seines Gottes. Und sie werden wohnen; denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. (Hesekiel 34.23) 4 Und er wird unser Friede sein. Wenn Assur in unser Land fällt und in unsre Häuser bricht, so werden wir sieben Hirten und acht Fürsten wider ihn bestellen, (Jesaja 9.5) (Epheser 2.14)

27.12.10 01:01, Mestermann no
Det er ikke så enkelt å forstå på tysk heller. Man kan klage til forfatteren. :-)

27.12.10 13:14, Drontus no
http://www.bibleserver.com finner man oversettelser med en mer moderne språkbruk enn den tradisjonelle Lutherteksten. "Gute Nachricht", "Hoffnung für alle" og "Neues Leben" er alle relativt enkle å forstå uten at det blir unøyaktig.

31.12.10 14:13
An alle Fragesteller als guter Vorsatz für das neue Jahr: zeigt, dass ihr die Antworten gelesen habt und gebt Rückmeldung.