05.09.05 17:22
Hei!
kan noen hjelpe meg med å oversette disse forferdelige setningene?

Enkelte borgerlige opposisjonspolitikere hevder at regjereingens økonomiske politikk har ført til et for lavt privat forbruk og dessuten til manglende investeringer. Regjeringen henviser til at innsparingene som er foretatt de siste årene på lengre sikt kommer hele landet til gode.

Håper noen er bedre i tysk enn meg!
Takk på forhånd,

Ronja.

05.09.05 17:32
Einzelne bürgerliche Oppositionspolitiker behaupten, dass die ökonomische
Politik der Regierung zu einem tiefen Privatverbrauch und zudem zu
mangelnden Investitionen geführt hat. Die Regierung weist darauf hin, dass
die Einsparungen welche in den letzten Jahren vorgenommen wurden, auf
längere Sicht dem ganzen Land zu gute kommen.

ungefähr so.

05.09.05 18:26
tusen tusen takk for raskt svar!!

Mvh
Ronja.

06.09.05 15:26
Alles prima, nur würde ich "et for lavt privat forbruk" so übersetzen: ...zu einem zu tiefen Privatverbrauch.

Birgit

06.09.05 17:17
Naja, ich denke, beser klingt "...zu einem gering(er)en Privatverbrauch geführt hat..."

Hilsen

G.S. aus U.

06.09.05 22:46
Takk til alle som engasjerer seg!

Hilsen

Ronja.