12.01.11 22:04
Hei,

wie kann ich "im Rahmen" ins Norwegische übersetzen? Also etwas, das im Rahmen von etwas vorkommt.

Danke

12.01.11 23:41, Mestermann no
Ganz direkt: Innenfor rammen av, od. auch mehrzahl: rammene av.

Problemet ble forsøkt løst innenfor rammen av regelverket.
Vi forsøker å fordele midlene så godt vi kan, innenfor de rammer budsjettet gir oss.
Vi treffer våre beslytninger innenfor de rammene politikerne har bestemt.

13.01.11 11:13
Vielen Dank, auf innenfor wäre ich nie gekommen.