26.01.11 14:14
Wenn ich unter Vorbehalt unterschreibe , u.V. , was giebts da in norwegisch ?
Mfh , Reiner

26.01.11 17:02, Mestermann no
"Med forbehold" ist der Ausdruck, aber ich glaube nicht, dass man in Norwegen das zu einer Unterschrift, z.B. in einem
Verstrag, hinzufügt. Die Vorbehälte müssen evt. spezifiziert werden. Bin aber nicht Jurist.

26.01.11 22:51
Det er riktig som Mestermann angir. Jeg har aldri sett et slikt uttrykk bli brukt i norske dokumenter. Enten venter man med å underskrive til forbeholdene er ivaretatt, eller så må man sørge for at forbeholdene fremgår av dokumentet man underskriver. (Typisk at det fremgår som en post i en avtale at den som underskriver ikke har fullmakt til å binde selskapet han representerer, men at andre (direktøren/styret) må ettergodkjenne for at avtalen skal bli bindende.)

Akel (N)