07.02.11 19:43
Hei. Jeg har et spørsmål med tanke på analyse.

Jeg har en eksempel-setning:
Er kommt immer zu spät!

Verbalet er selvsagt kommt.
Subjektet er er
immer zu spät - blir det et adverbial? Evt. blir zu spät et preposisjons-ledd, i og med at preposisjonen zu spiller inn her?

Hvis vi evt. hadde byttet ut "kommt" med "ist". Hadde da immer zu spät blitt et predikativ?

Og hva med denne setningen:
Ich bin immer noch da!
Verbal = bin
Subjekt = ich
Er immer noch da et predikativ?

På forhånd takk!