09.02.11 16:50
Stikkord:
Hei,
könnte mir jemand erklären, warum nach på (im Sinne von "ich bin in..."/"ich fahre zu...") manchmal bestimmt und
manchmal unbestimmt kommt? Bsp:
bestimmt: på kontoret landet skolen...
unbestimmt: på kafé kino kurs / ferie...
Vielen Dank!

09.02.11 20:14, Mestermann no
Nein, da komme ich auf keine brauchbare Regel - das muss man sich im jeden einzelnen Fall merken.

Han skal på kino, han er på kurs - men: Han skal i teateret, han er på skolen.

09.02.11 21:54
Ev., weil es von kino, kafé, kurs ferie viel mehr gibt und die einfach unbestimmter sind als teater (ist seltener als kino), kontor (dein bestimmtes eigenes) oder skole (auf die du gerade gehst).

10.02.11 01:37
Enig med 21:54.

Man kan f.eks. si "Han (arbeid)er på kontor", i betydningen at vedkommende er ansatt i en kontorstilling. Tilsvarende kan man si "Han er på teater", for å angi hva en person holder på med nå, Sier man "Han er på (ev. i) teateret", så angir man samtidig et spesifikt hvor vedkommende er (forutsatt at det bare er ett teater på stedet). I Oslo (hvor det er fler teatre) ville jeg aldri si "Han er på teateret" uten at det samtidig var klart hvilket teater det var snakk om.

Tilsvarende med kino, skole, kafe osv.

"På landet" (og tilsvarende "på sjøen") er derimot nok mer bare en stående uttrykksform som stedsangivelse uten noen spesiell logikk bak.

"På landet" må imidlertid sondres mot "på land" som er en motsats til "i vannet", eks. "Han falt uti og ble liggende i det kalde vannet, men kom seg på land igjen før det var gått for lang tid".

Forøvrig er "på land" (og ikke "på landet") en motsats til "på sjøen". (Nå har båten ligget på land i hele vinter, men i moren skal vi få den på sjøen." "Jeg har vært på land et halvt år fordi jeg har vært syk, men nå som jeg er blitt frisk er det godt å være (i arbeid) på sjøen igjen.") "Være på sjøen" brukes vanligvis om å være ute i båt/skip, (men "på sjøen" kan også finnes igjen i andre sammenhenger som f.eks, "Den blåste på sjøen", altså at vinden førte noe som opprinnelig var på land, uti vannet). "På sjø" vil man vanligvis ikke se brukt, men forekommer i det mer stående uttrykket "både på land og sjø" (= alle steder).

Akel (N)

10.02.11 02:15, Mestermann no
God forklaring, men jeg er helt uenig i det du sier om "på/i teateret". Det går meget vel an å si "han er i teateret i
kveld" uten å angi hvilket teater det er snakk om. For eksempel forekommer følgende utveksling hyppig: "Vil dere spise
middag hos oss på fredag? - Dessverre, det går ikke, for den kvelden skal vi i teateret." Det er ikke påkrevet å angi
hvilket teater man skal i.

10.02.11 03:03
Alt går an å si - og mye vil bli forstått. Jeg kan imidlertid ikke si annet enn at det skurrer i mine ører å høre den bestemte formen "teateret" brukt, hvis det menes å uttrykke at noen er på teater og det ikke samtidig er underforstått hvilket teater eller hvilken forestilling det er snakk om - og jeg vil altså ikke bruke den selv. (Jeg ville derfor sagt: "Dessverre, det går ikke, for den kvelden skal vi på teater.")

Akel (N)

10.02.11 03:39, Mestermann no
Vel, mulig det skurrer i dine ører, men jeg går i teateret minst et par ganger i måneden, og det samme gjør store deler
av omgangskretsen, så jeg er helt sikker på at dette er en vanlig formulering.

10.02.11 07:25
Herlige innspill av dere to, tusen takk.
Hilsen H.