10.02.11 20:01, Drillo
Hva betyr forkortelsen i følgende setningen:

Litt usikker om jeg kommer mtp jobb

Takk på forhånd.

10.02.11 20:09
Soweit ich weiß: Med tanke på

11.02.11 18:15
ja, med tanke på er riktig! :)