24.05.11 10:25
Takk for svaret... Nå var det hans egen kone som ble omtalt på denne måten, ikke min... Men betydningsmessig er vel saken den samme.