19.07.11 17:00
Stikkord: engasjert
Hallo, kann bitte jemand das uebersetzen, ich weiss ueberhaupt nicht was das bedeuten soll? Lieben Dank:-)Det med feilstavinen din Tina, jeg har sett det kommer mere av det da du er svært engasjert :)

19.07.11 19:36
Das mit deinen Rechtschreibfehlern, Tina - ich habe gesehen, dass mehr davon kommt, weil du sehr interessiert bist.

19.07.11 19:44
Du kan unnskylde din manglende forståelse med at den norske setninger er ganske dårlig formulert. Det er en direkte feil å bruke "da" i stedet for "når" her. (Alternativ f.eks. "Tina, jeg har sett at du oftere staver feil når du er svært engasjert.")

Akel (N)

19.07.11 19:51
Takk:)) Ja når det i stedet for da stå når, kan man forstå det ;))

19.07.11 22:04
Kann "engasjert" hier nicht auch bedeuten, dass jmd viel zu tun hat, also mit vielem beschäftigt ist (und deshalb mehr und mehr Rechtschreibfehler macht)?

Maria (D)

19.07.11 22:24
Da er kanskje din oppfatning av "engasjert" litt mye påvirket av det engelske "engaged" (?).

For en som driver med å påta seg utførelsen av selvstendige oppdrag, vil nok graden av (oppnådde) engasjementer ha en sammenheng med hvor mye man har å gjøre. Men ellers - og i særdeleshet i sammensetningen "svært engasjert" - henspeiler "engasjert" seg på den følelsesmessige involveringen i noe man holder på med.

Akel (N)

20.07.11 09:04
OP setningen er jo vanskelig å forstå, men "da" er ikke nødvendigvis brukt feil istedenfor "når". Det kan være årsakskonjunksjon med betydning "ettersom", "siden".

20.07.11 18:09
@ 09:04: Mer isolert sett kan "da" ha den betydningen du angir, ja, men jeg er ikke enig her når det gjelder denne setningens pragmatiske innhold. Det dynamiske "mere", (egentlig "mer"), samsvarer da ikke spesielt godt med en en statisk beskrivelse "fordi du er engasjert". Setningen gir jo derimot mening hvis dynamikken gjenspeiler seg i "de gangene som du er engasjert".

Skulle "da" fungere ordentlig i setningen med den betydningen du angår, måtte setningen etter min mening ha noen andre kjennermerker som angir dynamikken, f.eks. "Jeg ser at det blir mer feilstaving [altså i motsetning til tidligere], da du (nå) er svært engasjert."

Akel (N)

21.07.11 08:25
Det er jo ganske vanlig at nordmenn bruker når istedenfor da, men omvendt? Det er i så fall en (lite sannsynlig) hyperkorreksjon.