30.09.11 22:26
Stikkord: begegnen, Begegnung, treffen
Hva er betydningsforskjellen mellom "begegnen" og "treffen"?

B.

30.09.11 22:44
Jeg er ikke helt sikkert, men jeg tror det er litt som "møte" og "treffe". Du kan møte eller treffe noen i Oslo, men med en stein kan du ikke møte noen i pannen.

30.09.11 22:46
Og jeg tror det høres litt mer ut som en tilfeldighet når noen sier "begegnen".

30.09.11 23:23, Ulrike Wälder de
"Ich begegnete Stoltenberg, als ich mich mit einer Freundin im Café traf." For eksempel.

Når du "begegnest" noen betyr det ikke nødvendigvis at du snakket med ham f. e., ikke engang at du har blitt kjent med ham, derimot når du "traf" noen trådte du i kontakt med ham og kjenner ham også.

Men stor er forkjellen ikke mellom de to ord. Men jeg er ingen språkvitenskapsmann.

01.10.11 00:52
Jeg ville sagt at "begegnen" er for det meste tilfeldig, mens "treffen" kan være både tilfeldig og planlagt. Man kann ikke planlegge å "sich begegnen".
Dessuten er jeg enig med Ulrike i at kontakten er mer direkte med "treffen".

01.10.11 00:59, Ulrike Wälder de
Skal vi gjøre det enda mer komplisert?

"Ich traf eine Freundin" - det kan bety at vi hadde en avtale eller tilfeldigvis.
Når jeg sir
"Ich traf mich mit einer Freundin" - det betyr vi hadde en avtale.

I denne tilfelle er "begegnen" helt feil.

Kanskje ikke noe stor forskjell på norsk?

01.10.11 01:13, Mestermann no
Som det vil fremgå av eksemplene: Begegnen hører til de tyske ordene som ikke har noen fullstendig ekvivalent på
norsk, men må oversettes etter sammenhengen.

Als ich mich mit einer Freundin im Café traf, bin ich auch Stoltenberg begegnet = Da jeg møttes med en venninne på
kafeen, møtte jeg (støtte jeg på, traff jeg) også Stoltenberg.

Treffen brukes, som du ser, heller ikke helt likt som "treffe noen" på norsk. Vi kan bruke "møte" og "treffe" for både
planlagte og tilfeldige møter, mens "begegnen" på tysk i konkret forstand brukes om tilfeldige møter, at man treffer
på, støter på noen, mens treffen brukes om et planlagt treff, et fortusett møte.

Vanskeligere blir det også av at begegnen, Begegnung, ofte brukes i mer overført betydning, for et møte eller en
opplevelse av mer overordnet, prinsipiell eller skjebnemessig natur:
In Goethes Faust begegnen wir dem kämpfenden Menschengeist = i Goethes Faust møter vi den kjempende
menneskeånd.
Ibsens Dramen gehören zu den wichtigsten, literarischen Begegnungen meines Lebens = Ibsens dramaer hører til de
viktigste litterære opplevelsene i mitt liv.
Die Begegnung mit meiner Frau hat mein Leben geändert = At jeg møtte min kone/møtet med min kone endret mitt
liv.

01.10.11 10:48, Geissler de
Forresten (og det har ingenting med det opprinnelige spørsmålet å gjøre):
Jeg ville aldri sagt "Ich traf mich mit einer Freundin" eller "Ich traf eine Freundin",
men "Ich habe mich mit einer Freundin getroffen" og "Ich habe eine Freundin getroffen"
henholdsvis.

Preteritum er nesten utelukkende forbeholdt skriftlig tysk, med unntag av "haben", "sein" og
modalverbene.

03.10.11 09:15
Der Treff ( Tagungsort ) : Møtested
Treffested : Dating place/site
Oddy