03.10.11 13:33
Hei allesammen!

Jeg har et spørsmål som gjelder papirene fra statsadvokaten.
Brevet skal sendes til "Zustellungsbevollmächtigten".

Hvordan oversettes det til norsk?
Er det kansjke "forkynnelsesberettiget person"?

Takk for hjelp sier
Mattis

03.10.11 15:00, Cerebellum no
Hvis man ser på hvordan ordet er definert på de.wikipedia, er dette en som har fullmakt til å motta forkynnelser på vegne av en annen. Det tror jeg simpelthen ikke vi har et norsk ord for.

Det kan være et spørsmål om jeg har misoppfattet hvilken funksjon det er snakk om. Hvis det heller er den som skal utføre forkynnelsen, er betegnelsen hovedstevnevitne.