09.10.11 13:03
Stikkord: ende, slutt
"Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende", gibt es etwas Entsprechendes auf norwegisch?

09.10.11 13:13
Nei, jeg tror jeg ikke vi har det som noe stående uttrykk eller en meningslik metafor, men uttrykket kan utmerket oversettes direkte, f.eks. "Bedre (med) en skrekkelig slutt, enn en skrekk uten slutt."

Akel (N)

10.10.11 00:03
Takk Akel!
Kan man også si "Bedre en skrekkelig ende, enn en skrekk uten ende"?

10.10.11 05:12
Rent teknisk, ja.
Og "en skrekk uten ende" kan i mine ører kanskje høres bedre ut (mer poetisk, visdomsaktig) enn " ... uten slutt", men jeg er paradoksalt nok ikke overbevist om at "Bedre en skrekkelig ende," isolert sett lyder like bra.

"uten ende" kan sies å ha noe karakter av å være et stående uttrykk, mens jeg for min del ikke føler det like naturlig å bruke sammensetningen "en skrekkelig ende".

Andre har kanskje andre synspunkter på dette?

Akel (N)

10.10.11 08:54
Besser mit einem schrecklichen Hintern ( Gesäss )als mit einem Schrecken ohne
Hintern. ( Hihi )
Oddy