09.10.11 17:48
Stikkord: fillefrans, Haderlump, lompe, Lump, lumpe
Hallo.
Hva er en "Haderlumpe"? (Det er et band som heter "Zillertaler Haderlumpen"!)
Har det noe med våre lumper å gjøre?

Perkins

09.10.11 18:42, Mestermann no
Forsåvidt ikke. Lump betyr på tysk "fille", og en Haderlump er egentlig betegnelsen på en fillesekk, med senere
betydning "en fillesamler", altså reisende folk som samlet gamle filler i store sekker og solgte dem til
tekstilindustrien. Med tiden er denne betydningen påny blitt endret, slik at ordet også kan betegne en døgenikt, en
latsabb, en fattigfrans eller kanskje helst fillefrans - spesielt siden man gjerne forestiller seg en fillete person ved
denne betegnelsen.

Zillertaler Haderlumpen kan altså oversettes med "Fillefranser fra Zillertal" eller "Zillertals Fillefranser".

Ordet som betegner det norske, myke, flate bakverket lompe eller lumpe har en litt usikker opprinnelse. Det kommer
enten fra dialektordet "lump", som betyr kloss eller kubbe (sml. å lumpe en tømmerstokk = hugge av den råtne delen
av stokken), og som også kan bety en klump, noe klumpete.

Men lompe har på norsk - spesielt i Rørostraktene - også hatt betydningen "arbeidstøy", og her er det formodentlig
tale om tysk innflytelse gjennom bergverksdriften. "Få på deg lompene" = få på deg fillene. Om "lompe"/"lumpe"
også har gitt navn til bakverket eller om dette kommer fra "lump" i ovennevnte betydning, er usikkert.

10.10.11 00:28, Jørg li
En „Lumpen“ er en fille.
En „Haderlumpen“ er ein fille av lerret.
En „Lump“ er en metaforisk variasjon av en „Lumpen“, en foraktig betegnelse og betyr „stygg” eller „usling mann“.
„Lumpazivagabundus“ (den fullstendige betegnelse er: Der böse Geist Lumpazivagabundus) er et teaterstykke av
Johann Nestroy (1801–1862) som var en skuespiller og en dramatiker i Wien.
En „Haderlump“ er en ynkelig „Lump“ men høres litt spøkefult ut og ikke ganske så foraktig, eventuelt endog litt
velvillig.
„Zillertaler Haderlumpen“ er selvfølgelig overhodet ikke foraktig men et morsomt navn til et band som spiller
lystig folkemusikk. Das Zillertal er i Tirol og er det nest størst dal etter det Inntal.

10.10.11 00:36, Mestermann no
10.10.11 12:25
Hva dere kan.
Takk.
Perkins