21.10.11 14:16
Stikkord: anbud, tilbud
Hei

Kann mir jemand erklæren, wann ich ANBUD oder TILBUD benutze?

Takk på forhånd
Bianca

21.10.11 14:49, Ulrike Wälder de
"anbud" ist ein (An-)Gebot bei z. B. einer Auktion oder auch beim Hauskauf, "tilbud" ist ein allgemeines Angebot in allen möglichen Bereichen.

21.10.11 15:33
Ulrike.
Bei Auktion und Hauskauf gibt man " bud " ( nicht anbud )- ( et bud-budet-bud-budene )
Hausbaufirmen können anbud einreichen um Aufträge zu bekommen.
Oddy

21.10.11 16:23, Ulrike Wälder de
Danke, Oddy, dachte, da habe ich das missverstanden.

24.10.11 13:19
Et anbud er et tilbud (om en leveranse av varer eller tjenester) som er gitt innenfor den formelle rammen av en anbudskonkurranse. Man utlyser altså en anbudskonkurranse for å innhente anbud.

Etter sitt innhold er det ikke noen forskjell på et tilbud og et anbud. De er begge løfter om at man vil yte som spesifisert i an-/tilbudet, dersom mottakeren av an-/tilbudet aksepterer det innen akseptfristen.

Forskjellene består altså i at et anbud alltid er en respons på en forutgående forespørsel som spesifiserer hva tilbudet skal dreie seg om. Tilbud forutsetter ikke noen slik forutgående invitasjon til å tilby.

Akel (N)