24.02.12 16:34
kan man si:
å tildele et stipend?

i kontekst: "jeg skal sende en søknad til xy som tildeler et stipend for ..."

24.02.12 21:21
Jeg vil nok primært si at den som sitter på pengesekken generelt "utdeler" eller "deler ut" stipend for/til <etellerannet>. Når det så er blitt avgjort hvilke personer som skal motta stipend, kan man si at vedkommende fikk tildelt stipend (ev. at stipendet ble tildelt vedkommende).

Akel (N)

24.02.12 22:55
takk :)