14.03.12 14:06
Hei, wie kann ich diesen Satz richtig übersetzen?
Das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden.
Livet blir levd fremover men forstod nedover.
Takk på forhand

14.03.12 14:16
Hallo,
hatten wir schon mal vor ein paar Jahren: http://www.heinzelnisse.info/forum/permalink/9005

Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs.

14.03.12 15:05
Danke

14.03.12 16:02
Livet har lært oss at vi intet har lært.
Oddy

14.03.12 20:20
Søren Kierkegaard skrev :
"Det er ganske sandt, hvad Philosophien siger, at Livet maa forstaaes baglænds. Men derover glemmer man den anden Sætning, at det maa leves forlænds. Hvilken Sætning, jo meer den gjennemtænkes, netop ender med, at Livet i Timeligheden aldrig ret bliver forstaaeligt, netop fordi jeg intet Øieblik kan faae fuldelig Ro til at indtage Stillingen: baglænds."