12.04.12 15:11
Etter å ha holdt en presentasjon, er det vanlig å si "takk for meg" på norsk. Kan man oversette dette direkte til tysk
også (danke für mich), eller er det vanlig å si noe annet?

12.04.12 15:26
„Danke für Ihre Aufmerksamkeit” eller bare „danke schön“ er vanlig å si
Hilsen Alice

13.04.12 17:59
("Takk for oppmerksomheten!" er også vanlig på norsk.)

Akel (N)