14.04.12 16:15
Hei!

Jeg strever med å skrive en attest på tysk. Hvordan formulerer jeg "hans
engasjement tilsvarte 60 prosents fulltidsstilling?"

Vennlig hilsen fra Bjørn

14.04.12 16:27
Og en setning til. Er det korrekt, eller greit å skrive: "Ich gebe ihn meinen beste
Empfehlungen"?

14.04.12 23:19, habo de
zur ersten Frage:
Ich bin kein Fachmann auf dem,Gebiet, aber ich glaube, man sagt auf deutsch einfach:
"Seine Arbeitsfähigkeit betrug 60%"
oder evtl.: "Er konnte 60% Arbeitsleistung erbringen."

zur zweiten Frage:
Hier fehlt der Zusammenhang - als Abschiedsfloskel passt das nicht, klingt sehr abgehoben und atmodisch!
Als echte Empfehlung/Ratschlag könnte man vielleicht sagen: "Ich empfehle Ihnen eindringlich/ehrlich,...." oder so ähnlich.
Bitte mehr Info!

14.04.12 23:46
Jeg tror man må vite mer om sammenhengen.
Er setningene ment positiv eller er de ment som kritikk?

15.04.12 08:11
Nettopp. Habos forslag kan være riktig eller farlig feil. Engasjement kan bety "ansettelse" og "deltakelse, interesse". Spørsmålsstilleren må presisere om det dreier seg om en 60% deltidsstilling eller om 60% arbeidskapasitet, f.eks. pga. nedsatt funksjonsevne.

15.04.12 14:45
Takk for korreksjon: Attesten menes svært positivt, dette er en deltidsarbeider som
overoppfyller sine forpliktelser, men han har bare vært ansatt i 50 % stilling (med
tilleggstid blir det ca. 60 %). Ser fram hjelp - særlig første setning sliter jeg fælt
med, men greit også å vite at den neste formuleringen virker utdatert og oppstyltet.

Vennlig hilsen Bjørn (spørsmålsstiller)

15.04.12 17:57, habo de
Da ville jeg foreslå å skrive litt mer forklarende og rosende:
"Seine vertraglichen Arbeitszeiten entsprachen einer 50%-Stellung.
Durch Engagement und Mehreinsatz füllte er die Stellung zu 60% aus."

Jeg fortår nå at du vill sannsynligvis anbefale denne arbeideren til en annen arbeidsgiver. Da ville jeg si:
"Ich kann ihn uneingeschränkt als einsatzbereiten und verlässlichen Arbeitnehmer weiterempfehlen."

16.04.12 21:58
Tusen takk!
I stedet for å prosentfastsette tilleggsinnsatsen, tror jeg det er mer sakssvarene å
bytte ut 60 % med mer generelle formuleringer som: "ytterligere" eller "mer enn
det". Hvilket ord bør jeg da velge?

17.04.12 08:31, habo de
"Seine vertraglichen Arbeitszeiten entsprachen einer 50%-Stellung.
Durch Engagement und Mehreinsatz erfüllte er jedoch ein weit größeres Arbeitspensum."