25.04.12 07:41
Stikkord: tingrett
Hej,
im Wörterbuch steht unter
ting = Gericht
rett = Gericht
Was entspricht dann
tingrett = Doppelgericht?

25.04.12 10:13, Ulrike Wälder de
Schau mal hier:
http://no.wikipedia.org/wiki/Tingrett (in der linken Spalte kannst du auch auf Deutsch umstellen)

25.04.12 10:32
Das "tingrett" ist die unterste Gerichtsinstanz (Eingangsinstanz) in Norwegen, und zwar sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen. Demnach entspricht das "tingrett" dem deutschen Amts- bzw. Landgericht (je nach Verfahren; in ganz seltenen Fällen ist sogar das Oberlandesgericht Eingangsinstanz, vgl. § 120 GVG = Gerichtsverfassungsgesetz).

Die beiden höheren Instanzen heißen "lagmannsrett" und "høyesterett".

Gruß
Birgit

25.04.12 12:15
Ich hoffe, ich habe mich in meiner Antwort von 10:32 nicht mißverständlich ausgedrückt.

In Deutschland sind Amts- und Landgericht Eingangsinstanz der sog. ordentlichen Gerichtsbarkeit (d. h. in Zivil- und in Strafsachen). Nähere Angaben zur Frage, welche Rechtsstreite/Verfahren in die Zuständigkeit der Amtsgerichte und welche in die erstinstanzliche (!) Zuständigkeit der Landgerichte fallen, findest Du hier:

http://de.wikipedia.org/wiki/Amtsgericht
http://de.wikipedia.org/wiki/Landgericht.

Mithin entspricht das "tingrett" in erster Linie dem deutschen "Amtsgericht", aber auch dem "Landgericht", wenn und insoweit dieses als erstinstanzliches Gericht mit einer Sache befaßt ist.

Gruß
Birgit

25.04.12 12:37
tusen takk

25.04.12 14:05
"Ting" er en gammel betegnelse på at man møttes for å ivareta formelle samsfunnsaspekter, herunder bl.a. avgjørelse av lovbrudd. Andre funksjoner var knyttet til eiendomsendringer, jf tinglysing. Vi finner ordet nå igjen i både politiske beslutningsorganer som Storting, Fylkesting, Studentting osv., og i rettsorganer som begrepet "tingrett" og i navnet på de fleste lagmannsrettene, Borgarting, Gulating osv.

Lagmannsrettene er forøvrig førsteinstans for én type saker: Overprøving av gyldigheten til vedtak fattet i Trygderetten (som formelt er et forvaltningsorgan). Men i disse tilfellene heter domstolen fortsatt "lagmannsrett" og ikke "tingrett".

Akel (N)