15.05.12 09:34
hvordan ville man uttrykke "ich ærger mich schwarz/die Krætze", eller, i samme slengen, "das lass ich mir verdammtnochmal nicht bieten!" på norsk? Kan man overhodet det her hos dere som er så vennlige... Mange takk på forhånd. H.

15.05.12 16:44, Mestermann no
1. Jeg blir blå av ergrelse. Oder: Jeg ergrer meg blå.

2. Det finner jeg meg ikke i! (womöglich mit verstärkenden Invektiven: Det finner jeg meg pokker/faen/for helvete
ikke i!"

15.05.12 18:36
Alternativ under 2: Det vil jeg fanden meg ikke akseptere/godta.

Akel (N)