02.09.12 15:03
Ukens A-magasin (35/2012) har denne tittelen på forsiden: Hjelpeløst

Det er historien om en dement kvinne som ble mer og mer forkommen og som til slutt frøs ihjel. Jeg lurer bare på hva som kunne motivere formen hjelpeløst istedenfor hjelpeløs. Har noen en forklaring?

02.09.12 21:07, Cerebellum no
Det refererer nok til myndighetenes arbeid og innsats (eller mangel på samme). Det viser altså ikke til at kvinnen var hjelpeløs, selv om det nok er insiprerende for ordspillet, om man kan bruke et slikt uttrykk her.

03.09.12 16:22
Takk. Jeg var inne på samme tanken, og det er nok den beste forklaringen selv om "hjelpeløs(t)" ikke forekommer ellers i artikkelen. Systemet virker hjelpeløst overfor oppgaven som møtte det, og helsetilsynet skriver: det er vanskelig å se (...) hvem som hadde lederansvar på ulike nivåer, og hvem som skulle løst problemene eller løftet dem videre til neste nivå". Aftenposten har noen oppfølgere i dag, men jeg lar det ligge siden en diskusjon ville gå utover det rent språklige som dette forumet skal dreie seg om.