27.09.12 20:43
Hallo, ich habe auf Aftenposten.no gerade gelesen: "Benjamin Netanyahu brukte sin taletid på å fordømme talen til Abbas." Bedeutet das, dass Netanyahu Abbas' Rede verurteilt hat? Wie lässt sich das "til Abbas" hier am besten übersetzen bzw. plausibel machen? Warum wird nicht "Abbas' tale" oder "talen av Abbas" geschrieben?

27.09.12 21:03
Fordi genitivsformen "Abbas' tale" kan på norsk alternativt skrives som "talen til Abbas", men ikke som "talen av Abbas".

Her kan du kanskje bli litt forvirret når man retter en tale mot en bestemt person, og da beskriver dette med at talen er "til" denne personen. Altså f.eks. "Lyden ble så lav, så jeg klarte ikke å høre noe av talen til Kari". Her er det uklart om det var Kari som holdt talen selv, eller om det var en annen person som holdt en tale rettet til Kari.

Akel (N)

28.09.12 00:20
Ja, du forklarte egentlig ganske treffende det som forvirrte meg. At "til" kan brukes som genitivsformulering visste jeg ikke enda. Tusen takk uansett!

28.09.12 09:55
Tusen takk uansett gir ikke mening. (Trotzdem vielen Dank?)

28.09.12 10:25
Dem Abbas seine Rede >> genitivdannelsen med " til " er faktisk en tysk arv og kom til Norge med hanseaterne.

Lemmi

28.09.12 11:13
Das wäre dann aber "Abbas sin tale" (Garpegenitiv)

03.10.12 02:00
Ja, genitivsdannelsen med til er mye eldre; den går helt tilbake til norrønt. Det ser man ved at til etter gammelt
norrønt mønster fremdeles styrer genitivskasus i en rekke faste uttykk: Til skogs, til vanns, til lands, til værs, til
bords osv. På gammelnorsk, og på islandsk den dag i dag, fulgte og følger genitivkasus automatisk etter til; Til
Egils, til Islands osv.

"Dem Abbas seine Rede", altså det vi kaller garpegenitiv eller litt nedsettende for barnegenitiv, er formen som kom
inn i norsk med hanseatene (garpene): Petter sitt hus, Anton sine biler, Petter sine hus sine vinduer. Om man synes
dette er presist og godt norsk blir vel en smakssak, men også dette er utvilsomt en form med lange tradisjoner i
norsk.

Spesielt når man blander garpegenitiv med genitivdannelser med til, eller også med vanlig genitivs-s, eller bruker
formene mange ganger etter hverandre, er det duket for mulige forståelsesvansker: Abbas sin tale til sine tilhengere,
Talen til Abbas sine tilhengere til Abbas, brevet til statsministeren til Stortinget sin komite, statsministeren sitt brev
til komiteen til Stortinget, osv.