21.01.13 19:03
Hei! Skulle øve meg litt på tysken, er det noe her jeg trenger å rette opp i?
Si i fra hvis det er feil med; Gramatikk, settningsoppbygning etc.. Forstår dere hva jeg
mener?

Meine Partnerin
Meine Partnerin muss liebe mich, natürlich! Sie muss gute Stimmung hast, besonders wenn
ich traurig ist. Es ist sehr wichtig das sie gemütlich und schön ist. In eine
Partnerschaft sind Sport Wissen keine rolle, eigentlich hoffe ich das sie kein Sport
liebe! Außerdem, es ist mir egal ob sie groß oder klein ist. Meine Partnerin muss
überhaupt nicht hasse meine Eltern, oder meine gewischter schlecht behandele. Meine
Partnerin muss ganz einfach eine gutherzig hast!

21.01.13 19:32
Begynn med bøyning av verbene. Jeg har markert feil bøyning med fet skrift og modalverbene, som gjør at verbet må stå i infinitiv, med kursiv skrift.

Meine Partnerin muss liebe mich, natürlich! Sie muss gute Stimmung hast, besonders wenn
ich traurig ist. Es ist sehr wichtig, dass sie gemütlich und schön ist. In einer
Partnerschaft sind Sport Wissen keine Rolle, eigentlich hoffe ich, dass sie kein Sport
liebe! Außerdem, es ist mir egal ob sie groß oder klein ist. Meine Partnerin muss
überhaupt nicht hasse meine Eltern, oder meine Geschwister schlecht behandele. Meine
Partnerin muss ganz einfach eine gutherzig hast!

Når du har rettet på verbene, er det en del igjen (jeg har rettet noen feil allerede, bl.a. når du skrev das istedenfor dass (=at).

21.01.13 19:55
Litt vanskelig og se hva jeg har gjort galt noen plasser, uten å se hvordan det kunne ha
blitt skrevet. Tusen takk for hjelpen så lang :)

Er dette bedre?

Meine Partnerin
Meine Partnerin muss mich lieben, natürlich! Sie muss gute Stimmung haben, besonders wenn
ich traurig bin. Es ist sehr wichtig das sie gemütlich und schön ist. In einer
Partnerschaft sind Sport Wissen keine Rolle, eigentlich hoffe ich, dass sie kein Sport
lieben! Außerdem, es ist mir egal ob sie groß oder klein ist. Meine Partnerin muss
überhaupt nicht hassen meine Eltern, oder meine Gewischter schlecht behandeln. Meine
Partnerin muss ganz einfach eine gutherzig haben!

Når det er muss i settningen, må da verbet stå i infinitiv? Er nybegynner i Tysk, skjønner
du.

21.01.13 19:57
Es ist sehr wichtig, dass sie gemütlich und schön ist. Mener jeg...

21.01.13 21:01
Mye bedre hva verbene angår. Her har du ikke rettet riktig: dass sie kein Sport
lieben.

Hva mener du med "Sport Wissen"? Sportwissen? Eller "Sport und Wissen"?

En rettelse som er vanskelig for deg å finne: Meine Partnerin muss ganz einfach gutherzig sein

Du spør: Når det er muss i settningen, må da verbet stå i infinitiv? Ja, på samme måte som verbet må stå i infinitiv etter "må".

Vi tar en runde til etter svaret ditt.

21.01.13 22:03
Tusen takk for for svar! Er det da mere å rette?

Meine Partnerin
Meine Partnerin muss mich lieben, natürlich! Sie muss gute Stimmung haben, besonders wenn
ich traurig bin. Es ist sehr wichtig, dass sie gemütlich und schön ist. In einer
Partnerschaft sind Sportwissen keine rolle, eigentlich hoffe ich, dass sie kein Sport
liebt! Außerdem, es ist mir egal ob sie groß oder klein ist. Meine Partnerin muss
überhaupt nicht hassen meine Eltern, oder meine gewischter schlecht behandeln. Meine
Partnerin muss ganz einfach gutherzig sein!

Tenkte selv det skulle være sein, men ville ikke nevne det siden du ikke påpekte det :)

21.01.13 22:22
Jeg påpekte ikke alle feilene med en gang slik at du kunne jobbe med de mer graverende først. Det har du gjort ganske bra. Nå må du bare sammenligne med din siste versjon:

Meine Partnerin
Meine Partnerin muss mich lieben, natürlich! Sie muss gute Stimmung haben, besonders wenn
ich traurig bin. Es ist sehr wichtig, dass sie gemütlich und schön ist. In einer Partnerschaft spielt Sportwissen keine Rolle, eigentlich hoffe ich, dass sie keinen (akkusativ) Sport liebt! Außerdem, es ist mir egal ob sie groß oder klein ist. Meine Partnerin darf meine Eltern nicht hassen oder meine Geschwister nicht schlecht behandeln. Meine Partnerin muss ganz einfach gutherzig sein!

Jeg har for det meste beholdt dine ord, selv om en annen måte å si det på kunne vært litt bedre her og der. Men slik teksten er nå, gjenspeiler den dine kunnskaper - ikke perfekt, men fullt ut forståelig. Jobb litt med verbbøyning, det er en viktig del av grammatikken. Du fant jo de riktige formene ganske fort, så det går nok bra etter hvert.

21.01.13 22:26
Fantastisk hjelp jeg fikk!
Liker denne siden, fordi du klarer nettopp det å bevare min stil å skrive på :) Blir sikkert
flinkere etterhvert, vil deffinitivt bruke denne siden igjen. Stå på!

24.01.13 00:56
Jeg vil berømme både skoleeleven og hjelperen her.
Hjelperen lot eleven prøve seg frem/rette selv, og eleven var innstilt på å jobbe med
teksten.
Veldig bra!
Man ser altfor ofte i dette forumet elever som bare vil ha en fasit, og/eller hjelpere som
umiddelbart GIR en slik fasit.
Dette var bra!
Og skulle læreren til eleven finne frem til denne siden (som ikke er en heksekunst med
dagens søkemotorer), så kan læreren se at eleven har vært delaktig i arbeidet.
Da vil også karakteren gjenspeile dette.
Jeg ønsker eleven lykke til med tysken! Dette var lovende takter!
HIlsen (norsk) dame som selv har undervist i tysk