23.12.05 16:51
Und dann habe ich noch eine Frage: wie kann man "Förderschule" oder "Sonderschule" ins Norwegische übersetzen?

23.12.05 17:16
"Förderschule" er vanskelig, fordi vi ikke har slikt, annet enn privatskole, da. Sonderschule kan være spesialskole, men da får man gjerne assosiasjoner til skole for dårlig tilpassede barn, vanskelige barn og den slags.Kanskje er det noe slikt du vil uttrykke?! S.

23.12.05 18:23
Tusen takk for svartet! Jeg tror at de skoler heta foorst sonderschule og naa Förderschule (political correctness).. Det er en skole for funksjonshemmet ungdom, men ogsaa noe med adferdsvansker eller daarlig tilpassende barn.