27.02.13 16:12
Sammensatt eller ikke?

Heter det: "Etterhvert opbygget jeg stor kunnskap" eller "etterhvert bygget jeg opp" stor kunnskap.

I akkurat det tilfellet er kunnskapen min desverre begrenset... ;-)

27.02.13 17:18
Her heter det "bygget opp".

"Oppbygge" brukes mer i betydningen å styrke noen i deres tro og moral, jf "oppbyggelig litteratur".

Akel (N)

27.02.13 17:23
Takk Akel.
Og hvordan er det da med "oppklare". "Fem måter å oppklare et mord" eller "5 måter å klare opp et mord".

Finnes det en regel for dette?

27.02.13 20:08
Oppklare kann man so nicht teilen. Höchstens im ähnlichen det klarnet opp wenn es um das
Wetter geht und die Wolken sich lichten. (Dann wie du siehst mit einem n)
Anne(NO)

27.02.13 20:18
und måte nicht ohne på

27.02.13 23:27
Joda, man kan "klare opp", og det har omtrent samme betydning som "å oppklare", men de brukes i litt ulike sammenhenger. Begge uttrykkene spiller jo på å bringe større klarhet i noe - finne ut av noe.

"Oppklare" brukes slik du selv har gjort det: Finne svaret på noe man ikke vet. (Militært snakker vi om oppklaring som å drive rekognosering.)

Man "klarer opp" i problemer. Da både klarlegger man hva ett eller flere problemet består i, og går også inn for å finne en løsning. Eks: I stedet for å gå og irritere seg over problemene som man synes andre skaper, bør man selv ta et initiativ til å sette seg ned og klare opp i problemene.

Akel (N)

28.02.13 18:35
Ok...das mag richtig sein mit klare opp ... als Norwegerin würde ich es aber wohl nicht
benutzen... Ordne opp i problemene dann eher.
Anne :-)

28.02.13 23:16
Ja, "ordne opp i problemene" kunne vært et greit alternativ her.

Men "ordne opp (i)" er ikke alltid et helt velegnet alternativ til "klare opp". F.eks. "Før vi fortsetter diskusjonen må vi klare opp i hva som egentlig er problemet." (Her er altså ikke elementet med problemløsning inne i bildet foreløpig - løsningen skal man finne etterpå.). I dette tilfellet føler jeg at det ikke er naturlig å bruke "ordne opp i", nettop fordi det impliserer en løsning, (- selv om man kan se på problemdefinisjonen som et problem/løsning i seg selv, men her blir det litt "interferens"). I mine ører klinger det heller ikke 100 % godt å si "først oppklare hva som egentlig er problemet", men det kan funke. Da vil jeg heller si "bringe/få klarhet i hva problemet egentlig er...", "finne ut hva som egentlig er ..." eller noe annet.

Akel (N)