07.03.13 15:47, Der Picknicker
Hei folkens,

jeg skriver semesteroppgaven min akkurat nå, den handler om bevæpnet politi i Sverige i sammenlikning med det ubevæpnede norske politiet.

Jeg trenger tallene fra det siste tiåret om antall skutt som ble avfyrt av det norske politiet og antall personer som ble skadet eller drept gjennom politiet.

Så langt har jeg funnet en Aftenposten-artikkel som byr på en god oversikt, men jeg kan ikke nevne artikkelen som kilde i oppgaven min. Jeg tror ikke foreleseren min anser dette som vitenskaplig nok for en semesteroppgave, statistikken bak artikkelen ville vært bedre...
Det handler om denne artikkelen: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Norsk-politi-skjot-n-gang-i-2011-Svensk...

Jeg skjønner ikke hva som "Vådeskutt" er? Bokmålsordboka sier "fare; uhell, ulykke", men hva er forskjellen mellom vådeskutt og varselskutt?

Aftenposten har angitt "Politidirektoratet" som kilde for tallene fra Norge, men jeg klarer ikke å finne statistikken (eller statistikkene) som inneholder disse tallene. Hverken på nettsida til politidirektoratet eller på ssb.no
Er det noen som kunne hjelpe meg å finne denne statistikken?

Tusen takk for svar på forhånd!

Arne

07.03.13 16:37, Der Picknicker de
Tusen takk 16:20, tenke ikke å slå det opp hos wikipedia.
Unskyld...
Er det noen som kan hjelper angående statistikkkilden?

07.03.13 18:53
Ein kleiner, aber vielleicht wichtiger Hinweis zur Rechtschreibung:

Das norwegische Wort für "Schuss" lautet "skudd" oder "skott" (nn "skot"). Demgegenüber handelt es sich bei "skutt" um das Partizip Perfekt von "skyte"; dieses Wort bedeutet also "geschossen" oder "erschossen".

07.03.13 19:13
Statistikkilden er jo politidirektoratet. Du burde skrive til dem og spørre.

07.03.13 20:05, Mestermann no
Er du blitt vådeskutt er du blitt skutt ved våde, dvs. et uhell, av et skudd som ikke var ment å gå av, ikke ment å ramme
deg, altså ved et vådeskudd.

07.03.13 23:15
(18:53)

Schon klar, Mestermann. (Was ist eigentlich, wenn man - versehentlich - von einem Warnschuss getroffen wird? Ist man dann vådeskutt oder varselskutt? :-))

07.03.13 23:36, Mestermann no
Det er et vådeskudd, fordi man pr definisjon ikke kan bli "varselsskutt". Men jeg ville kanskje heller ikke bruke ordet
vådeskudd her, derimot ville jeg sagt at "varselskuddet traff ham ved et uhell", el.l.

07.03.13 23:57
Die Frage war nicht ernstgemeint, Mestermann! Dennoch danke ich dir für deine Antwort.

08.03.13 09:05, Der Picknicker de
Oh, ok, unskyld for rettskrivningsfeil...

Jeg trodde at statistikken kanskje kunne finnes i en offentlig .pdf-fil eller noe sånt.

I hvert fall tusen takk for alle som har ytret seg her

08.03.13 09:32, Geissler de
Denne stortingsmeldingen fra 2005 kjenner du kanskje til. Her refereres til en studie om
politiets bruk av skytevåpen i de nordiske landene. Dessverre er tallene fra 1996 til
2002, dvs for gamle for deg.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/20042005/stmeld-nr-42-20...
67/2.html?id=199316
eller:
http://tinyurl.com/Politiets-bev-pningsadgang

Kanskje forskerne som nevnes i artikkelen vet hvordan du kan få tak i nyere tall.

08.03.13 12:51, Der Picknicker de
Hei Geissler,

ja, denne meldingen har jeg funnet allerede, man takk likevel.
Jeg har skrevet både til forfatteren av artikkelen i Aftenposten og til Politidirektoratet i denne saken.
Så langt har jeg ikke fått svar, men jeg håper at de svarer.
Jeg har jo til og med tenkt meg om å ringe Politidirektoratet, men jeg har ikke tort meg enda, det er jo litt lenger siden jeg har snakket norsk siste gang og vanligvis ta det litt tid før jeg "kommer inn i språket" igjen ^^