07.06.13 22:04
Stikkord: frimerkekasse, Portokasse
Heia,
ser etter uttrykket "Portokasse" på norsk. Både i bokstavelig og i overført betydning, altså både som kasse som blir brukt når folk betaler porto og som synonym for små/irrelevante beløp ("Das zahle ich aus der Portokasse").

08.06.13 01:50, Mestermann no
På norsk bruker vi uttrykket "frimerkekasse" i begge betydninger:

"Det var ikke mer penger igjen i frimerkekassen, så jeg måtte betale for frankeringen selv."
"Det betaler jeg av frimerkekassen."
"For å få råd til den siste investeringen, måtte vi skrape frimerkekassen".

08.06.13 15:24
Besten Dank, Mestermann!

09.06.13 18:26
Jeg er usikker på hvor utbredt den mer generelle betydningen (småbeløp) er i Norge.
Jeg har sjekket med bekjente rundt omkring, og mange, (meg selv inkludert), har ikke forståelse av en slik abstrakt betydning av ordet "frimerkekasse". Så du må kanskje være forberedt på at uttrykket ikke nødvendigvis blir forstått i en slik sammenheng.

Akel (N)

11.06.13 00:19
Mer vanlig er nok heller 'lommerusk' = 'Taschenkrümmel'
Anne(N)

11.06.13 10:45
"Taschenkrümel"

11.06.13 15:47, Mestermann no
Jada, jeg vet ikke hvor utbredt den overførte bruken av uttrykket "Portokasse" er på tysk, heller, men OP spurte nå en
gang om hva det het på norsk, både i konkret og overført betydning. Senest i et møte for noen dager siden hørte jeg
ordet "frimerkekasse" bli brukt i overført betydning - "ved å gå i frimerkekassen og ellers snu og vende på alle poster,
fant vi penger nok" - så at uttrykket også er i bruk på norsk i den forstand, er sikkert nok.

11.06.13 16:36
Men "snu og vende på alle poster" hørtes da ikke veldig ut som om det var småbeløp det var snakk om der, tvert imot.

(OP)

11.06.13 16:41
Vil dere, f. eks., si at følgende setning høres brukbart eller idiomatisk ut?

"Selskapet fikk én million kroner i bot. For mange hadde det vært en hel del penger, men et så stort selskap betaler dette enkelt og greit av frimerkekassen."

(OP)

11.06.13 16:50, Mestermann no
Ja, jeg vil si at den siste setningen er grei - den viser med all ønskelig tydelighet at det her dreier seg om et firma for
hvilket en million kroner er småpenger. Men man går selvsagt ikke i frimerkekassen i bokstavelig forstand, det er
figurlig ment. En million kroner er noe man "bare har liggende".

Når det gjelder det eksempelet jeg nevnte, var det for å vise at man snudde og vendte på alle resterende summer under
forskjellige poster, slik at mange små summer til sammen ble nok. Man gikk selvsagt heller ikke her bokstavelig talt i
frimerkekassen, også dette var figurlig ment. :-)

11.06.13 19:01
An Mestermann:

Der übertragene Gebrauch des Wortes "Portokasse" ist im Deutschen durchaus gängig.

Insbesondere ist "etwas aus der Portokasse bezahlen (können)" eine gebräuchliche deutsche Redensart, die es im übrigen noch in folgenden - wohl etwas weniger verbreiteten - Varianten gibt:

etwas aus der Westentasche bezahlen (können)
etwas aus der linken Hosentasche bezahlen (können).

Viele Grüße
Birgit