17.06.13 19:51
Hei,
Ofte hører jeg at man sier Signemor, Inemor eller Eldemor. Er det en deminutiv form og et kosenavn? Det ble sagt at ikke alle navn kan få denne -mor men ingen kunne forklare hvorfor... Har gutternavn også noe sånt?
Mvh Vaida

18.06.13 02:05, Mestermann no
Nei, det er ingen diminutivform, men et kjælenavn for jenter.

"Mor" betyr jo "Mutter", og det kan man av gode grunner bare si til jenter. I prinsippet kan man etterhenge det på de
fleste jentenavn, og det er gjerne noe man sier til yngre jenter eller unge kvinner, men ikke alltid. Det brukes helst i
tiltale, og ikke så ofte i omtale:

"Jaja, du Ellenmor, du er nå noe for deg selv!"
"Så søt du var i dag da, Annemor!"

En del kvinner bruker denne formen i omtale av seg selv: Annemor Møst er for eksempel en norsk journalist som
ganske sikkert ikke egentlig heter "Annemor", men antagelig Anne. Kjælenavnet har blitt bruksnavnet.

Tilsvarende kan man også henge på "-far" på guttenavn, men det skjer nok langt sjeldnere, og det vil være vanskelig
å finne bruksnavn tilsvarende "Annemor". Overfor gutter brukes det nok utelukkende som kjælenavn i bestemte,
avgrensede sammenhenger.

Endelig er det endel navn som av rent lydlige årsaker vanskelig kan kombineres med "-mor" eller "-far", spesielt
enstavelsesnavn - "Bjørnfar" eller "Unnmor" er lydlig umulige eller vanskelige.

18.06.13 10:57
Jeg mener jeg har hørt -mann etter guttenavn noen gang. (Olemann)
Hilsen Björn

18.06.13 12:10, Mestermann no
Ja, das gibt es auch, jedenfalls einige wenige: Olemann, Kjellemann u.a.

18.06.13 14:22
... og Mester-mann ;-)

18.06.13 15:53
Mestermann, med eller uten bindestrek, faller neppe inn under begrepet kjælenavn. Når vedkommende har valgt dette pseudonymet, vil jeg tro at han/hun spiller bevisst på ambivalensen bøddel versus magister. Kanskje dreier det seg om en magister ludorum?

18.06.13 17:32
at han/hun bevisst spiller på...
Neksusadverbialet bevisst må vel stå foran verbalet. I leddsetninger er rekkefølgen: subjunksjon(at)+ subjekt (han/hun) + neksusadverial (bevisst) +
verbal (spiller på)

18.06.13 17:45
Mestermann spiller nok heller på ambivalensen "skarpretter" versus "magister":

Til slutt, og egentlig et brudd mot reglene om off-topic: Jeg syntes Mestermann var et pseudonym med en passende dobbeltbunn, som kunne oppdages etterhvert. Du har oppdaget den - og jeg vil bare legge til at mine få henrettelser foretas bare etter strengt legale og barmhjertige prinsipper, dvs de merkes nesten ikke i det hele tatt og gjør bare bittelitt vondt.

Und "magister ludorum"? Vielleicht. In jedem Fall aber ein "magister verborum"!

Herzliche Grüße
Birgit (Boleyn-Stuart)

18.06.13 19:18
@ 15:53
Das wusste ich natürlich, deshalb das Zwinkern ;-)
Hilsen 14:22

18.06.13 19:27
Tusen takk, Mestermann, for detaljert svar!
Mvh Vaida

18.06.13 21:53
@ Birgit: Skarpretter og bøddel er i dagligtalen synonyme begrep.

18.06.13 22:20
Das weiß ich, aber mit dem Begriff "skarpretter" kann man in diesem Zusammenhang viel besser spielen: skarpretter - henrettelse - rettelse - magister - mester - mestermann.

Viele Grüße
Birgit

19.06.13 01:48, Mestermann no
:-)