20.06.13 15:27, prach
Aus einem Vertrag von Software-Anbietern für die Gesundheitsbranche:

DI er et konsept for sikker interaktiv samhandling mellom helsevirksomheter og representerer en helt ny mate a utnytte de mulighetene som et moderne helsenett gir.

Hierzu hätte ich zwei Fragen:

Bedeutet "interaktiv samhandling" in etwa "Interaktion"? Und bezieht sich "helsenett" ganz konkrekt auf "http://www.helsenett.no/"?

20.06.13 17:29
Nein, es steht ja "et moderne helsenett" da. Wäre wohl Gesundheitssystem, -sektor auf Deutsch.

Samhandling:
http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=samhandling&begge=+&or...

20.06.13 18:56
Interaktives Zusammenwirken?

20.06.13 20:15
Naja, Interaktion passt schon, denke ich.

21.06.13 12:40
"interaktiv samhandling" er en pleonasme. Samhandling er tilstrekkelig.

"Helsenett" er nok her brukt som en kortform-betegnelse for et datanett i helsesektoren.

Akel (N)