27.06.13 00:54
Hallo, ist das grammatikalisch korrekt? Musikken var min første kjærlighet, og vil være min siste.

Takk på forhånd

27.06.13 06:21
Kein Komma.

27.06.13 17:35
Nja, hvis du vil ha en liten pause i lesingen før du konstaterer at musikken også vil være din siste kjærlighet, så kan du ha et komma der, selv om ikke dette følger av de vanlige kommareglene. En tankestrek kan i så fall også være et minst like bra alternativ.

Akel (N)

27.06.13 22:12
Hjertelig takk.