03.07.13 19:44, chiron10
hei hei,
habe vor mich als arzt in norwegen zu bewerben und wollte fragen ob jemand kurz mein
folgendes bewerbungsschreiben auf fehler checken könnte, vielen dank!

Under henvisning til deres annonse på jobb.no søker jeg herved på stillingen som lege på døgnavdeling øyeblikkelig hjelp og behandling. Jeg er .. år, ugift og bosatt i ..., Tyskland. .. måneder på medisinstudiet har jeg opplevd i Trondheim, derfor snakker jeg Norsk.
 Etter 1,5 år som allmennlege og "akuttlege" på et akuttmottak søker jeg nå en ny utfordring. Inntil nå jobber jeg som allmennlege på akuttmottaket i V..... Sykehus, Tyskland. Behandling av akutte sykdomer og triage er del av mitt hverdagslivet på jobb. Med rundt 400 utrykninger som "Notarzt" (akuttlege) i akuttambulanse har jeg bred erfaring i akuttmedisin. 

I tillegg til norsk snakker jeg også tysk, engelsk, fransk og litt spansk.
 Internasjonale erfaringer samlete jeg på utenlandspraksis i India, Norge og Mexiko. 
Mine kolleger sier at det er lett å samarbeide med meg.
Kombinasjonen av teamarbeid og selvstendig arbeid er noe som tiltaler meg.

Jeg ser frem til å høre fra dere.
Med vennlig hilsen

03.07.13 20:01
Hei,
mitt hverdagsliv oder hverdagslivet mitt

03.07.13 20:30
opplevd i Trondheim? Was willst du ausdrücken? Auslandssemester? Dann: Jeg var på utveksling oder sowas.

Norsk klein.

"på akuttmottak"

"inntil nå har jeg jobbet ..."

sykdommer

del av hverdagslivet på jobben min

erfaringer har jeg samlet på praksisperioder i utlandet i...

kollegene mine

Hilsen (D)

03.07.13 20:43
tusen takk!

03.07.13 20:53
Vielleicht solltest du auch noch auf eine/n Norweger/in warten, evtl. gibt es ja konkrete Begriffe für "akuttlege" oder die PJ, von denen du vermutlich redest? "praksisperiode" ist ganz allgemein Praktikum.

03.07.13 21:05
Med rundt 400 utrykninger som "Notarzt" (akuttlege) i akuttambulanse har jeg bred erfaring i
akuttmedisin. -> Rundt 400 utrykninger i legevakttjenesten har gitt meg bred erfaring i
akuttmedisin

03.07.13 21:56
Komm schnell her, du wirst hier dringend gebraucht!!!

04.07.13 00:23
Hier wurdest Du ausgebildet und wirst auch dringend gebraucht!

04.07.13 01:06
Was soll man denn sonst in einer Bewerbung schreiben, außer dass man supertoll ist und für die Stelle bestens geeignet?

04.07.13 10:23
triage -> prioritering

Und was sonnst schreiben: Vielleicht warum du den Job haben willst, warum in Norwegen, und
wann du am frühsten anfangen kannst.

04.07.13 15:13
Jeg er ikke uten videre enig i 21:05 som skriver: "Med rundt 400 utrykninger som "Notarzt" (akuttlege) i akuttambulanse har jeg bred erfaring i akuttmedisin. -> Rundt 400 utrykninger i legevakttjenesten har gitt meg bred erfaring i
akuttmedisin".

"Legevakttjeneste" kan dekke litt forskjellige typer tjenester, også aktiviteter som er mindre "blålys-pregete" med vanlige hjemmebesøk i mindre akutte saker og andre former for ne mer ordinær skade-behandling. Så selv om det refereres til "utrykninger", tror jeg OPs eget forslag gir en bedre beskrivelse av hans erfaring.

Akel (N)

05.07.13 00:21, Mestermann no
Ja, enig. Legevaktlege er noe annet. Akuttlege er riktig beskrivelse.