19.08.13 14:48
Stikkord: bot, Knöllchen, kontrollavgift, mulkt, parkeringsbot, parkeringsgebyr, Strafzettel
Bußgeld für faalsches Parken.

Werde es "parkeringsgebyr" auf Norwegisch

19.08.13 15:53
Nein, "parkeringsbot" (oder "kontrollavgift")

19.08.13 15:57
Ok - danke

19.08.13 20:56
Bin nicht der OP, aber was heißt dann "parkeringsgebyr" auf Deutsch?

Im Dokpro wird dieses Wort wie folgt erklärt:

gebyr for ulovlig parkering
avgift som politiet kan krevje inn hos personar som feilparkerer.

Zumindest die Umschreibung auf Nynorsk hört sich für mich sehr nach einem "Knöllchen" an. Oder ist das wieder einer der Fälle, in denen man sich auf das Dokpro nicht verlassen kann?

19.08.13 22:15, Mestermann no
Es ist ein Knöllchen, normalerweise sagt man "parkeringsbot," oder nur "bot" oder "mulkt".

20.08.13 15:22
Før sa man alltid parkeringsbot. Det er nå imidlertid blitt vanligere å si parkeringsgebyr, og dette har sammenheng med at feilparkering normalt ikke lenger sanksjoneres med en straffereaksjon i form av bot utferdiget av politiet.

Formelt teknisk er det altså helt unntaksvis snakk om en formell "bot", men derimot et forvaltningsmessig "gebyr" utstedt av andre enn politiet, og derfor kalles det da også oftere for et parkeringsgebyr også i dagligtale - selv om "parkeringsbot" (som jo er litt kortere) fortsatt brukes en god del i dagligtale, men derimot ikke i nyhetsmedia, formelle dokumenter mv. (Dette samsvarer med at man også på en rekke andre området har åpnet for (ikke helt prinsippielt uproblematisk) sanskjonering av regelbrudd i form av forvaltningsvedtak om tvangsbot, f.eks. forurensningsgebyr.)

Dersom sanksjonen følger av privatrettslige regler, er "kontrollavgift" (jf 15:53) en formelt teknisk riktig betegnelse, men de aller fleste bruker nok i daglitale også "parkeringsgebyr"/"parkeringsbot" for slike sanksjoner også.

"Mulkt" er det da vel ikke så mange under 75 år som sier lenger.

Akel (N)

20.08.13 17:22, Mestermann no
Akel, du gjør det svært vanskelig noen ganger. På folkemunne sier man stort sett ikke det formelle "parkeringsgebyr",
men "bot", slik som man sier "Knöllchen" på tysk og ikke bryr seg med den formalistiske betegnelsen.

20.08.13 22:12
Lieber Mestermann, lieber Akel, herzlichen Dank für eure Antworten, die sich in meinen Augen perfekt ergänzen:

Zum einen finde ich es interessant, dass die unterschiedlichen Begriffe offensichtlich verschiedene Sanktionen bezeichnen, die auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen beruhen und von unterschiedlichen Behörden verhängt werden. Andererseits war es natürlich auch wichtig zu erfahren, wie die Norweger in der Umgangssprache die "Liebesbriefchen" nennen, die sie hin und wieder unter ihren Scheibenwischern finden.

20.08.13 22:19, Geissler de
Jeg sier forresten aldri "Knöllchen" (-chen brukes ikke så mye i Sørtyskland), men
"Strafzettel".

21.08.13 13:54
Mestermann, det er mulig jeg utilsiktet formulerte meg litt tvetydig, da jeg skrev at "det er blitt vanligere å si parkeringsgebyr". Jeg mente ikke med det å si at "parkeringsgebyr" nødvendigvis er vanligere enn "parkeringsbot", men at "bot" var enerådende før, noe det ikke er nå lenger. (det skulle vel forøvrig resten av svaret også tilkjennegi).

Jeg hører nå for min del rett som det er "parkeringsgebyr" brukt på "folkemunne", men det kan vel kanskje variere i grad av folkelighet i våre miljøer ...
;-)

Akel (N)