11.11.13 10:01, mmaria
Stikkord: räumliches Sehen, samsyn, stereoskopisches Sehen
Hei, vet noen hva dårlig samsyn er på tysk?

11.11.13 10:42
Stereoskopisches Sehen hilsen kontaklærer 8c

11.11.13 10:43
Dette er sant. Jeg kjenner han på ekte :D

11.11.13 12:16
En liten korrektur:
Jeg kjenner HAM; det er objekt.
Perkins

11.11.13 12:43
Im Deutschen wird "samsyn" auch als "räumliches Sehen" bezeichnet.

Gruß
Birgit

11.11.13 23:18
Ja, "räumliches Sehen" ist sogar der Ausdruck, der von breiten Kreisen verstanden wird. "Stereokopisches
Sehen" wird
wohl eher von Fachleuten benutzt, z.B. Augenärzten oder Optikern.

JM (D)

12.11.13 21:19
Tja, jeg skal ikke påstå hva som er den korrekte tyske oversettelsen, men jeg oppfatter at det vi på norsk kaller "samsyn" ikke nødvendigvis er et helt identisk begrep med "stereoskopisk syn" eller "romsyn" - selv om det er en nær sammenheng mellom disse to begrepene.

Stereoskopisk syn innebærer at man observerer et motiv/objekt med to okkularer. Hvis disse to okkularene har tilstrekkelig/passe avstand mellom sine synsakser, vil de gjengi to ulike avbildninger som kan danne grunnlag for hjernens eller en datamaskins signalprosessering som kan gi en oppfatning av dybde (= romsyn/3D-syn).

Dårlig samsyn, i form av at øynene til et menneske ikke naturlig innretter sine synsakser helt mot det samme observasjonspunktet, vil kunne gi skjeling som effekt. Og hvis samsynet er for dårlig (for stor vinkelavstand mellom øynenes siktelinje), vil hjernens evne til å generere en oppfatning av dybde/rom svikte. Et menneske som har dålig samsyn kan potensielt kompensere for dette med å bruke øyemuskulaturen i sterkere grad enn det som er nødvendig for mennesker med normalt samsyn, og dermed oppnå normalt dybdesyn - men blir altså lettere sliten i øyemuskulaturen.

En kan dermed på et vis anse "samsyn" som å utgjøre et mer fysisk/optisk fenomen som ligger litt "i forkant" av romsynet, men begrepet brukes nok også til dels som en fellesbetegnelse både på de mer optiske aspektene og den etterfølgende signalprossseringen der de to bildene smeltes sammen til ett bildeinntrykk med oppfattelse av dybde/rom.

Akel (N)

13.11.13 01:58
Wie die ursprüngliche Frage nach "dårlig samsyn" in Fachkreisen übersetzt wird, weiß ich auch nicht. Aber
wenn unter Freunden oder Kollegen über dieses Thema gesprochen wird, geht es meistens darum, dass
jemand "schlechtes (oder kein) räumliches Sehen" hat und daher nicht als Pilot, Taxifahrer oder Schiffsführer
o.ä. geeignet ist. Bevor jemand zur Ausbildung in diesen Berufen zugelassen wird, wird er nämlich mit
entsprechenden Sehtafeln von einem Augenarzt u.a. auf die Fähigkeit zum räumlichen Sehen getestet. Insofern
kann man die Eingangsfrage nach "dårlig samsyn" umgangssprachlich ganz gut mit "schlechtem räumlichen
Sehen" übersetzen.

JM (D)