13.11.13 23:03
Stikkord: stambord, Stammtisch
Et spørsmål angående "Stammtisch", eller "stambord" på norsk. Jeg lurer på om de to begrepene stort sett betegner det samme, altså en vennegjeng eller forening som møtes på pub/cafe etc annenhver uke, eller noe lignende.

Og så lurer jeg på Stammtisch i overført betydning: På tysk snakker man ofte om "Stammtischniveau" eller lignende i politisk debatt når noen er veldig populistisk eller forenkler politikken urimelig mye. Et eksempel: "Diese Aussage deutet auf latenten Rassismus hin, wie man ihn eigentlich nur am Stammtisch erwarten würde." eller "Sowas kannst du höchstens am Stammtisch sagen, aber in Wirklichkeit ist das leider nicht so einfach." eller noe. Dette er altså et begrep som ofte skal nedsette politiske utspill som useriøse, politisk ukorrekte etc.
Kan dette overføres til norsk på noen måte? Norsk politikk er nok mindre "elitær" enn tysk, og mye som vil kalles for populistisk i Tyskland vil hete være "folkenær" i Norge, men det går sikkert an å få oversatt dette til norsk. Hva mener dere?

På forhånd takk.

14.11.13 00:23
Nei, jeg har aldri hørt "stambord" brukt i en slik sammenheng på norsk.

Tilsvarende norsk uttrykksmåte, blir nok mer ordinært beskrivende. F.eks. "De halvrasistiske visene dine foreslår jeg at du begrenser til når du er sammen med kameratene dine." " ...til når du er med gutta på by'n" o.l.

Hvis du sier "... til du sitter på stambordet ditt på pub'en", så vil det jo bli forstått tilsvarende, men noe allmennt "stambord-nivå" har vi altså ikke.

(Dette henger nok ikke bare sammen med at norsk politikk er mer egalitær, men også med at det er så dyrt på norske utesteder, at de færreste vil ha tatt seg råd til å opparbeide noe stambord.)

Akel (N)

14.11.13 00:26, Mestermann no
Ordet "Stammtisch" brukes i videre betydning på tysk, enn det norske "stambord".

På norsk betyr ordet "stambord" det fysiske bordet, altså det faste bordet til en eller flere stamgjester. Men det
betegner ikke vennegjengen, altså ikke stamgjestene selv, slik ordet i utvidet betydning betegner på tysk.

Når det gjelder ordet i sin enda mer overførte betydning på tysk, altså "Stammtischniveau" og de andre eksemplene
du anfører, kan man heller ikke bruke det norske "stambord". Da må man finne andre betegnelser, som
"vulgærpopulistisk" eller "taxisjåførretorikk", "pubdiskusjonsnivå" el.l.

14.11.13 12:34
Takk for gode svar!