18.11.13 16:17
Hallo!
Ich würde mich gerne auf eine Emailverteilerliste setzen lassen, weiß aber leider gar nicht wie das auf norwegisch heißt. Könntet ihr mir helfen?
E-postliste wäre jetzt meine Idee gewesen. Tausend Dank!

18.11.13 16:39
E-post kontaktgruppe
E-post distribusjonsliste

18.11.13 17:00, Mestermann no
Ja, men for det første er E-postliste også helt riktig, og for det andre driver vi ikke med særskriving på norsk. Ett ord
skrives alltid som ett ord. De to alternativene 16.39 foreslår skal skrives:

e-postkontaktgruppe eller e-post-kontaktgruppe
e-postdistribusjonsliste

Men e-postliste er helt korrekt og dessuten enklere.

http://no.wikipedia.org/wiki/E-postliste

18.11.13 17:29
Das deutsche Wort schreibt sich übrigens "E-Mail-Verteilerliste".

"Email" (norw. "emalje") ist ein glasähnlicher Schmelzüberzug, der auf metallische Oberflächen aufgetragen wird. :-)

Gruß
Birgit

18.11.13 22:33
Det er grunn til å være litt forsiktig med ordet "postliste" (eller sammensetninger med dette).

Ordet "postliste" brukes primært som en betegnelse på et register over innkommende post (og som oftest også på register over utgående post), slik vi fortrinnsvis finner det i offentlige virksomheter. (Det er postlisten som journalister gjerne undersøker for å fange opp interessante ting i det offentlige.)

En liste over adressater som skal motta e-postmeldinger, blir vel som regel kalt kalt "mailingliste" (av de som er for late til å bruke de lengre og "korrekte" andre norske betegnelsene som mestermann refererer til.

Akel (N)

18.11.13 23:04, Mestermann no
Akel, du må gjerne mene det, men betegnelsen for en mailingliste på norsk er altså e-postliste.

19.11.13 06:32
"Er altså"? Har hvem bestemt? Wikipedia?

Du finner da ikke ordet i Dokpro (- uten at det er avgjørende, det mangler mye der).

Hvis du ser på f.eks. Språkrådets sider finner du en liste med forslag til fornorskinger av en del engelske ord som brukes i norsk språk: http://språkrådet.no/Sprakhjelp/Raad/Norsk-for-engelsk/Avloeysarord/.
Språkrådet bemerker på siden at "Husk at lista ikke representerer noe slags påbud eller vedtak fra Språkrådet. Mye av det du finner, er det fagfolk og språkinteresserte enkeltpersoner som har kommet på. Mange av ordene i denne lista stammer fra diskusjonsforumet Ordsmia. Språkrådet står for utvalget. Som rimelig er, varierer kvaliteten, for dette er forslag til utprøving. Mange av avløserne har ikke slått gjennom, og noen kan virke komiske. Slik er det ofte med nye skikker før man har vent seg til dem. Men du kan være med på å forbedre avløserne."

Videre angir Språkrådet:
"Noen av de norske ordene er allerede godt innarbeidet, mens andre ikke er det. Noen ganger vil du finne flere ord å velge mellom. Det kan være fordi flere ord er i bruk om det samme fenomenet. Noen ganger passer de i litt ulike sammenhenger."

Under "mailing list" finner man: "adresseliste, (e-)postliste, utsendingsliste".

Så jeg mener du er for kategorisk i din uttalelse, Mestermann. Joda, det er helt korrekt at mange steder vil man finne at "e-postliste" blir brukt på norsk for "mailing list", men du vil også finne andre varianter, bl.a. "postliste".

Dessuten vil du finne at "e-postliste" blir brukt i en annen sammenheng: "Telefon- og e-postliste", som altså er en oversikt over folk i en gruppe/organisasjon med tilhørende telefonnummer og e-post adresser, uten at de nødvendigvis er regelmssige mottakere (abonnenter) av noen utsendelse. Og når vi dessuten finner at noen har begynt å bruke "postliste" om en oversikt/liste over poster/postinger på blogger og andre nettsteder, ser vi at språkbruken her er i ferd med å bli lite presis og egnet til å skape forvirring.

Jeg opprettholder min advarsel mot "e-postliste". Terminologien på dette området er, som angitt, allerede blitt rotete. "Postliste" er imidlertid (som synonym til "postjournal") et solid innarbeidet i norsk forvaltning og språk. Hver eneste kommune og statlige organ fører daglig sin postliste som i ugangspunktet er noe helt annet enn en e-postliste, (men kan gi grunnlag for spørsmålet om "e-postliste" en postliste som bare viser inn- og utgående e-poster, i stedet for å være en komplett postliste som også viser papirkorrespondanse?)

Kan vi unngå å skape språklig forvirring, bør vi gjøre det, og det gjør vi etter mitt syn ved å velge et av de andre forslagene til oversettelse av mailinglist. "Utsendingsliste" beksirver da ganske så godt hva det er tale om. (For egen del har jeg ikke så store motforestillinger mot å ta i bruk lånord fra engelsk eller andre språk når vi ikke har gode norske synonymer - og mailliste/mailingliste - som mange bruker - synes jeg er korte og entydige berikelser til norsk språk.)

Ser vi litt fremover, er det ikke så vanskelig å se for seg at elektronisk kommunikasjon tar over fullstendig, og at vi da vil sløyfe en del av de "e-" prefiksene vi nå benytter oss av. Da er det lite klokt nå å innføre likelydende begreper, henholdsvis med og uten "e-", som blir identiske ved bortfall av "e-", men som angir forskjellige ting.

Akel (N)

19.11.13 06:36
- for ordens skyld (siden det var en dobbel-typo, og derfor for fremmedspråklige kanskje ikke like opplagt om det var et mer ukjent og vanskelig forståelig ord), "beksirver" skal være "beskriver".

Beklager!

Akel (N)

19.11.13 19:00
Jeg ser ikke helt problemet ditt, Akel. En e-postliste er rett og slett en liste over e-postadresser. Den kan da i nyere tid altså være koblet sammen med en eller annen slags software som gjør at man kan skrive til hele listen på én gang. Dette er på ingen måte noe vesentlig annet enn det du kaller en e-postliste.

Begrepet e-postliste innebærer dessuten på ingen måte at man er regelmessig mottaker/abonnent. Det kommer da helt an på hvor ofte det blir sendt ut post til listen.

19.11.13 20:23
Wenn ich Akel richtig verstanden habe, kann "e-postliste" nicht nur "E-Mail-Verteiler(liste)", sondern auch "E-Mail-Verzeichnis" bedeuten. Da das zwei verschiedene Dinge sind, würde ich, um eventuelle Mißverständnisse auszuschließen, die Begriffe "e-postdistribusjonsliste" oder "mailingliste" wählen. Aber das muß der/die OP entscheiden.

Viele Grüße
Birgit

19.11.13 21:00
@1900: Det du refererer til som "problemet mitt" vel bare et del-problem, (jf "telefon-og e-postliste"). Og her kan det jo være den vesentlige lille forskjellen at en telefon- og e-postliste kan utmerket godt eksistere bare som et dokument, (slik den gjør på min jobb), i motsetning til den elektroniske bruker-/e-postllisten og til eventuelle utsendings-/abonnementslister.

For øvrig er det i hvert fall for meg en sondring mellom å stå i et register (en adresseliste) som gir folk muligheten for ad hoc å adressere mail til meg, og til å stå på en utsendingsliste hvor jeg forventer med en viss grad av hyppighet å motta visse typer utsendelser, og av andre også blir oppfattet som å forvente disse. Bl.a. er det en rettslig forskjell med hensyn til i hvilken grad næringsdrivende og andre har rett til å benytte adresselister for å sende ut reklame-meldinger o.l. man ikke på forhånd har bedt om å få ved å tegne seg på slike utsendingslister eller samtykket på annen måte.

Akel (N)

20.11.13 04:31, Mestermann no
Når vi skal gi fornuftige og fremfor alt anvendbare svar til dem som lærer seg norsk, må vi også tenke på at
forklaringene ikke bør være for spissfindige og detaljerte, men akkurat passe. Akel vil sikkert ikke ta det ille opp når jeg
påpeker at enkelte av hans svar blir veldig spissfindige; det skyldes at han har en inngående kjennskap til veldig
spesifikke nyanser. Det er en stor fordel for forumet mange ganger, men det kan også noen ganger bli for detaljert, og
med for mange nyanser. I dette tilfelle problematiserer du, Akel, et svar som er helt anvendbart, og på en litt
unødvendig måte. Et slikt overdetaljert PS gjør bare svaret vanskeligere å tolke for den som stiller et enkelt spørsmål.
Som du vet setter jeg stor pris på dine bidrag, Akel, og jeg vil ikke du skal dette ille opp.

20.11.13 12:26
Nei, selvfølgelig tar jeg ikke saklige diskusjoner ille opp.
Men her var det da i utgangspunktet ikke mer spissfindig fra min side annet enn at jeg anbefaler at man unnlater å bruke ett av mange alternativer fordi det lett kan bidra til en unødvendig tvetydighet.

Akel (N)