20.03.14 23:36
Hallo.

Wie könnte man i diesem Kontext "Programm" übersetzen?
Es geht um die erste französische Enzyklopädie, die von Denis Diderot in der Aufklärung
geschrieben wurde.

"Die Behandlung der handwerklichen Tätigkeiten selbst war ein Programm der
Enzyklopädie."

(Og senere blir det sagt at håndverksfagene fikk mye høyere status nettopp gjennom at
Diderot tok med detaljerte beskrivelser av arbeidsmetodene).

Kjøper dere denne oversettelsen/Er det dette som er ment med at det var "ein Programm"?

Handverksfaga var
ein viktig del av encyklopedien.

Og er "handverksfaga" greitt? Eg blei plutseleg usikker på det ordet.
Håpar nokon kan hjelpa.

Helsing Signe

21.03.14 00:15, Mestermann no
Hei, Signe,

Slik jeg tolker det, ut fra hva jeg vet om den franske encyclopedien, er at det å omtale og beskrive håndverk, i seg selv
var et av encyklopedistenes program. Altså program i ideologisk og praktisk forstand.

I en trykt tekst ville jeg oversatt det (til bokmål) slik: Beskrivelse/behandling av selve håndverksfagene var ett av
encyklopediens (encyklopedistenes) program.

Jeg regner med at det dreier seg om teksting denne gangen også, og der gjelder det jo å spare tegn og gjøre utsagnene
mer lettleste. Jeg synes din løsning er grei, forsåvidt, men du kan jo tygge mer på det. Kanskje kan du skrive "en viktig
oppgave" for encyklopedien, eller "en kjerneoppgave".

21.03.14 00:38
Hei, Mestermann!

Eg likte godt "viktig oppgåve" og "kjerneoppgåve".
Eg føler det gir litt meir meining på norsk enn "program".
Og cluet er jo, som du seier, at Diderot gav handverksfaga svært stor plass i
encyklopedien.

Og ja, det er teksting, så det gjeld å gjera det lettleseleg. Men eg har relativt greitt
med lesetid her. Skal tygga litt meir på det.
Kanskje noko a la:

Skildringa av handverksfaga var
ei viktig oppgåve for/ein vesentleg del av encyklopedien.

Evt. hovudoppgåve.

Tusen takk, Mestermann, no kom eg litt vidare her, eg hadde låst meg litt fast.

SIgne

21.03.14 08:24
Beskrivelse av håndverksfag var en redaksjonell linje (for leksikonet / hos redaktørene).
Håndverksbeskrivelse inngikk i / var del av den redaksjonelle linjen (for leksikonet).
Å beskrive håndverksfag var en redaksjonell målsetting.
Redaksjonen/redaktørene hadde vektlagt/besluttet å beskrive håndverksfag.
osv.

Akel (N)

21.03.14 11:41, Mestermann no
Det var nok litt mer enn en redaksjonell belutning, så det blir etter mitt syn en for svak ordbruk. Her snakker vi om en
virkelig ideologisk og ideell målsetning.

21.03.14 13:55
Ja, men mine forslag springer ut av at jeg ikke tror "program" er et ord som - uansett at det er riktig i sammenhengen - nødvendigvis når hjem hos det store publikum i en slik sammenheng. I sammensetningene "partiprogram" og "programerklæring" er det nok greit, men jeg tviler på om ordet utenfor disse sammenhengene og alene gir de riktige assosiasjoene hos særlig mange. Da heller "mål"/"målsetting"/"viktig formål".

Derfor noen forslag til alternativer (ved siden av "viktig oppgave" og "kjerneoppgave" som du selv også foreslo) som også var så korte som mulig.

Akel (N)

21.03.14 21:12
Tusen takk til deg òg, Akel.
"Målsetjing" og "viktig føremål" funkar også fint her.
Har ikkje lese siste korrekturen enno, så eg får la problemstillinga mognast litt til.

Takk igjen.

Helsing Signe

21.03.14 21:38
Hoffentlich hast du noch ganz viele Fragen an das Forum, Signe. Für mich sind deine Beiträge immer wie ein kostenloser Nynorsk-Crashkurs.

Herzliche Grüße
Birgit