29.03.14 11:24
Hallo,

Tema: Die Aufklärung.
Friedrich der Grosse hat das Buch/das Manifest "Antimachiavel" zusammen mit Voltaire
geschrieben.

Eine Dame sagt in diesem Dokumentarfilm:

"Sie haben sich Gedanken ausgetauscht über Fürstenwillkür
und wie ein Monarch wie ein Regent regieren sollte."

Eg har førebels:

Dei utveksla tankar om despotisk styre
og korleis ein monark skulle regjere.

Eg er litt usikker på dette med "despotisk styre".
I "Willkür" ligg det jo òg noko vilkårleg/tilfeldig.
Er det rett av meg å tolka dette i retning av "despotisk" her?

Nokon som har innspel?
Finst det eit omgrep/ei formulering som kanskje passar endå betre her?

Helsing Signe

29.03.14 12:16, Geissler de
Spørsmålet er nok først og fremst rettet mot morsmålsbrukere, men jeg tillater meg et
forslag likevel: "vilkårleg styre"

29.03.14 12:33
Det var kanskje ikkje så dumt, Geissler.
Eg ser m.a. at Store norske leksikon skildrar tyranni slik (og dei eineveldige herskarane
var jo ofte tyrannar):

Tyranni, styreform der én person (en tyrann) i prinsippet har all makt, og styrer på en
vilkårlig måte
, dvs. uten grunnlag i offentlig kjente lover, og med utstrakt bruk av
ekstreme virkemidler, dvs. vold.

Eg trur eg skriv "vilkårleg styre" i staden for "despotisk".

Men eg er framleis open for forslag.

Helsing Signe

29.03.14 12:33
Ich hatte denselben Gedanken wie Geissler, bin aber darüber hinaus der Meinung, dass das Wort "Fürst" in deiner Übersetzung "erhalten" bleiben sollte, da es hier schließlich um Machiavelli geht.

Deshalb lautet mein Vorschlag: fyrstanes vilkårleg styre.

Ich weiß zwar nicht ganz sicher, ob das brauchbares Norwegisch ist, aber ich würde es mit einer Genitivkonstruktion versuchen.

Viele Grüße
Birgit

29.03.14 12:57
Hei, Birgit!

Takk for innspel!
Eg var faktisk inne på same tanken. Omsetjinga mi "manglar" liksom noko i høve til den
tyske originalen.

Genitiv-s prøver ein helst å unngå på nynorsk dersom det ikkje er heilt spesielt, og då
gjerne i "faste uttrykk".
Så her måtte eg ha brukt ei lengre omskriving av forslaget ditt:
"Dei utveksla tankar om det vilkårlege styret til fyrstane (...)"
Trur ikkje eg har plass til det her.

Men eg kan jo skriva "Dei utveksla tankar om vilkårleg kongestyre/kongemakt (...)"

Eg ser nemleg at "kongestyre" dukkar opp i samanheng med "eneveldig kongestyre", m.a.
Men ordet "fyrstestyre" får eg svært få norske treff på, så det ordet er eg skeptisk til.

Helsing Signe