14.04.14 09:41
God morgen ,
jeg lurer på setningsstruktur av den følgende setningen. Jeg får ikke til noen fin setning, det høres så feil ut. Kan noen hjelpe meg med et bedre forslag?
"Til tider slipper han plutselig taket av for eksempel glass og tallerkner."
Tusen takk på forhånd!

14.04.14 13:00
F.eks.: Innimellom / til tider mister han plutslig taket i f.eks. glass og tallerkner.

Akel (N)

14.04.14 13:13
- ( "slipper taket" vil nok når det er tale om en person, normalt oppfattes som en mer eller mindre bevisst/tilsiktet handling, mens "miste" eller "glippe" taket, normalt fremstår mer som et uhell eller på annen måte et ikke tilsiktet resultat, f.eks. av utmattelse, men dette gjelder ikke som noen absolutt regel.)

Akel (N)

14.04.14 14:38
Takk Aksel, det var interessant å få vite. Det jeg vil uttrykke er at det skjer helt uten vilje, fordi hånden ikke gjør som vedkommende vil . Mister taket er vel bedre i denne sammenhengen da. Tusen takk!

14.04.14 16:03
Glippe.
Tallerkenen glapp på gulvet. Gullet glapp i siste sving.
Skiene glipper ( mister tak ).

14.04.14 17:53
".. glapp på gulvet"?

Det må da vel heller være "tallerkenen glapp i gulvet" (altså underforstått ned i gulvet) - hvis det er noen som glipper den så den faller ned på gulvet.

Akel (N)

15.04.14 08:11
Gullet glapp i siste sving.

Vielleicht stehe ich ja gerade auf einem besonders großen Schlauch, aber was bedeutet dieser Satz denn? Dass jemand bei einem Rennen eine schon sicher geglaubte Goldmedaille in der letzten Kurve "verloren" hat, weil er dort noch von jemandem überholt wurde? Oder etwas völlig anderes?

15.04.14 08:33
Das hast du richtig verstanden.

15.04.14 10:11
Det er jo særlig i skøyteløp at fokus har vært på svingene hvor løperne må forsere kurven på ulike forutsetninger (høy fart med ulik kurveradius), og mye kan skje i siste sving.

At noe (utsikt til suksess) går tapt "i siste sving", kan brukes i overført betydning på samme måte som at det skjer "på oppløpssiden", (selv om jo denne altså kommer etter siste sving).

Akel (N)

16.04.14 10:40
Glippe i glippe på.
Mobilen glapp uheldigvis på badegulvet, ikke på benken. ( Glapp i benken ? )

17.04.14 06:52
For min del gjør jeg en liten sondring mellom "slippe" og "glippe", som bl.a. kan innebære ulikhet i hva som kan være subjekt og objekt i situasjonen - og egentlig vil jeg ikke si direkte at "noe glipper" med destinasjon til noe bestemt sted, det er i grunnen en kortform hvor vi impliserer noe om hendelsesforløpet i forlengelsen av at grepet opphører.

Det er altså egentlig taket i mobiltelefonen som "glipper", og jeg vil derfor oppfatte at "på" brukt i sammenhengen med "glippe" i utgangspunktet refererer til hvor den som glipper taket befinner seg. I og med at ting stort sett beveger seg rett ned når de faller som ofre for tyngdekraften, så vil det som oftest gå ut på ett om vi referer til hvor gjerningspersonen" stod eller hvor tingen havner, men ikke nødvendigvis f.eks. i tilfellet med benken.

Sammenlign eksemplene som brukes i dokpro under "glippe": http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=glippe&bokmaal=+&ordbo..., med de som brukes under "slippe": http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=slippe&bokmaal=+&ordbo..., og legg særlig merke til "s- koppen i golvet".

Akel (N)