16.04.14 18:26
heisst 'legge armene i kors' 'die Arme verschränken'?

16.04.14 23:15, MichaV de
ja