05.06.14 16:02
Stikkord: gastroenteritt, mageinfeksjon, Magen-Darm-Grippe, magesyke, omgangssyke, tarmkatarr
Bitte um eine korekte übersetzung.
Die Ärzte sagen das ich frühstens ende juni wieder arbeiten kann, auf grund meiner magen und darmgrippe.
Tusend Takk FREDY

05.06.14 16:34
Wegen meiner Magen - Darm - Grippe kann ich laut den Ärzten frühestens Ende Juni wieder
arbeiten. ( Auch andere Bauchprobleme ? )

05.06.14 16:42
Damit das hier auch mal richtig steht: Magen-Darm-Grippe - mit Bindestrichen, ohne Leerzeichen

05.06.14 16:43
Nach Angaben der Ärzte kann ich aufgrund einer/meiner Magen-Darm-Grippe frühestens Ende Juni wieder arbeiten.

05.06.14 16:50
Entschuldigung!
Ich meinte natürlich diesen Satz auf Norwegisch überzetzen.
Danke nochmals Fredy

05.06.14 18:11
Pga. en grippal infekt kan jeg ifølge
legene mine tidligst i slutten av juni
begynne å jobbe igjen.
Chris

05.06.14 18:41, Mestermann no
"Grippal infekt" er det ikke noe som heter på norsk. Ordet "mageinfluensa", som ville være den direkte oversettelsen av
Magen-Darm-Grippe, brukes av og til på norsk som en betegnelse for gastoenteritt eller andre mageonder. På norsk
sier vi gjerne "omgangssyke", "magesyke", "mageinfeksjon", "tarmkatarr", "mageonde", alt etter hva slags magelidelse
det dreier seg om, og hvor spesifikk man vil være. Heller ikke det tyske ordet "Magen-Darm-Grippe" kan vel sies å være
spesielt medisinsk nøyaktig, men er mer å regne som et slags samlebegrep for forskjellige magelidelser med lignende
symptomer, diaré, oppkast, smerter mv.

Setningen kan altså oversettes litt forskjellig til norsk, for eksempel slik:

På grunn av en mageinfeksjon sier legene at jeg først kan begynne å arbeide igjen i slutten av juni.

05.06.14 18:46, Geissler de
Muligens brukes ordet litt upresist, men egentlig er "Magen-Darm-Grippe" det folkelige begrepet for
gastroenteritt.

05.06.14 21:13, Mestermann no
Ja, men også gastroenteritt er et slags samlebegrep for betennelsestilstander og infeksjoner som kan ha forskjellige
årsaker.

05.06.14 22:22, Geissler de
Det visste jeg faktisk ikke, trodde det var en definert sykdom. Takk for opplysningen.