27.06.14 17:55
Kan noen oversette til Norsk "hol über " Uttrykket er fra en sang av Herlinde Grobe med tittelen " Fährmann, hol über "
Takk for svar
laurits

28.06.14 09:49
Ferjemann, sett meg over! Underforstått: Sett meg over til andre elvebredden.

28.06.14 10:40
Takk for svar , det var også slik jeg selv rent intuitivt ville oversatt det, men var ikke sikker i og med at uttrykket "hol über " ikke kunne oversettes .

28.06.14 11:00
Mit dem kleinen Unterschied, das bei hol über (oder holüber) der Rufende und der Fährmann auf verschiedenen Seiten des Flussses sind.

28.06.14 12:32
til 11.00
Vielen danke , und , wie heißt es denn , wenn die beiden an ( die Gemeinsame ? ) Seiten der Fluss Steht
laurits

28.06.14 12:50
Und wie heißt es dann, wenn die beiden auf derselben Seite des Flusses stehen?

Oversettelsen 09:49 passer til begge situasjoner. På tysk kunne man si (når de to er på samme side): Fährmann, setz mich über!

28.06.14 12:53
Jeg tror man kan også si litt kortere, tilsvarende hol über: Fährmann, setz über!

28.06.14 13:11
"Hol über" impliziert aber, dass eine Person auf die andere Seite gebracht wird, während sich "setz über" auch nur auf das Schiff/Boot des Fährmanns bzw. den Fährmann selbst beziehen kann. Ich kann das leider gerade nicht so gut erklärenm, aber ohne das "mich" geht meiner Ansicht nach Information verloren.

28.06.14 13:48
til 13.11
kan vi da konkludere : "hol über" kan i denne sammenheng oversettes med "kom over" , når fergemannen befinner seg på den andre siden , og "setz ( mich) über" oversettes med "sett (meg ) over" når de befinner seg på den samme siden ?
I begge tilfeller ønsker jeg selvfølgelig å bli fraktet over til den andre siden fra hvor jeg står.
laurits

28.06.14 14:29, Mestermann no
Nei, for å "sette over" kan i maritim sammenheng også bety at føreren av båten setter båten (og seg selv) over; verbet
bøyes i denne sammenheng forøvrig: sette - setter- satte - har settet.

"Han satte over fjorden". "Det blåste for mye til at han kunne sette over fjorden den dagen". "De små fiskerbåtene med
motstandsfolk satte over Nordsjøen i all slags vær under krigen."

28.06.14 22:30
"hol über" kan i denne sammenheng oversettes med "kom over"

"hol über" er kortere for "hol mich hinüber zu dir". "kom over" er bare halvparten av det som skjer. Etter at Fährmannen har kommet over, skal han også tilbake med den som ropte.

28.06.14 23:22
"Als die Fähre des Stromes Mitte erreicht hatte, wurde ihr ein Holüber nachgerufen" – G.
Hauptm. 4,475

http://www.youtube.com/watch?v=pz-SqLIZOEU&app=desktop

29.06.14 01:35, Mestermann no
Ja, men jeg mener fremdeles at det korrekte, maritime uttrykket på norsk er "sett over!", og ikke "kom over!", og viser til
hva jeg skrev 14:29. Fergemannen bes om å sette over til den bredden der den ropende står. Men "kom over!" vil
selvsagt også uten videre bli forstått.

29.06.14 15:26
På norsk skriver vi i infinitiv « å sette over», i presens «setter over» og i
imperativ «sett over». Vi sier til ferjemannen; «Sett over!», og ferjemannen setter oss
over sundet med båten sin.

Duden online fører opp «übersetzen» med betydning « von einem Ufer ans andre befördern».
Eks. Der Fährmann hat uns ans andere Ufer,an die Insel übergesetzt. Verbet har
fremheving eller betoning av über i infinitivuttalen,( IKKE betoning av setzen)
Men hva heter verbet i presens indikativ, 3.person? «Er übersetzt uns» eller «Er setzt
uns über»? Begge formene er opgitt hos Duden. Er imperativformene «übersetz» og « setz
über» likeverdige?

Også verbet «überholen» har betoning av über i infinitiv. I betydning er det oppgitt å
være synonymt med «übersetzen». Imperativformene er «überhol»/ «überhole!» Som
tilleggsopplysning er oppgitt; «an das andere Ufer befördern», Eks. «hol über! (Ruf nach
dem Fährmann)

Kanskje har jeg misforstått, men det kan synes som «übersetzen» har dobbeltformer i
presens og imperativ. Det same gjelder for «überholen» i imperativ. Hva tjener i
såfall disse dobbeltformene til?

29.06.14 17:33, Geissler de
Dette er altså et spørsmål om det som kalles for "trennbare" og "untrennbare Verben", på
norsk "løst sammensatte" og "fast sammensatte verb" henholdsvis.

Alle løst sammensatte verbene har én ting til felles: trykket ligger på forstavelsen.
AUFstehen: ich stehe auf
EINkaufen: du kaufst ein
ANfangen: sie fängt an

Fast sammensatte verb derimot hat trykket på første stavelse av verbstammen. Fast
sammensatte verb er bl. a. alle som begynner på be, ent, ge, ver, zer, er, ent, miss

entDECKen: wir entdecken
beSUCHen: ihr besucht uns

Verb med forstavelsene um, durch, über, unter, wider, wieder kan være enten fast eller
løst sammensatt. I noen tilfeller finnes det to verb med samme stavemåte, men forskjellig
trykk og forskjellig betydning, og überSETZen og ÜBERsetzen er et slikt tilfelle,
akkurat som überHOLen og /ÜBERholen.

ÜBERsetzen (sette over): Fährmann, setz über!
überSETZeb (oversette): Geissler, übersetz das ins Deutsche!

ÜBERholen (???): Fährmann, hol über!
überholen (kjøre forbi; sette i stand): Überhol den Traktor!

Vi har altså ikke dobbeltformer, men to forskjellige verb med veldig forskjellig
betydning.

29.06.14 17:43
übersetzen i betydning "sette over" er løst sammensatt. Imperativ er "setz über".
übersetzen i betydning "oversette" (fra et språk til et annet) er fast sammensatt. Imperativ er "übersetz"
Noe lignende med überholen. Det som vi diskuterer her er løst sammensatt überholen med imperativ "hol über".
überholen med betydning "kjøre forbi" eller "overhale" er fast sammensatt. Imperativ er "überhol".

I part. perfekt har løst sammensatte verb "ge" mellom de to delene (übergeholt, übergesetzt), mens de fast sammensatte har det ikke (überholt, übersetzt).

29.06.14 18:04
@15:26:

Wie du richtig dargestellt hast, entspricht das Verb "übersetzen", wenn die Betonung auf dem Präfix "über" liegt, dem norwegischen "å sette over". In diesem Fall handelt es sich bei "übersetzen" um ein Verb mit trennbarem Präfix, so dass es wie folgt zu beugen ist:

Präsens: er/sie/es setzt über
Präteritum: er/sie/es setzte über
Perfekt: er/sie/es hat/ist übergesetzt
Infinitiv mit zu: überzusetzen
Imperativ: setz(e) über/setzt über.

Liegt die Betonung jedoch auf dem Verbteil "setzen", so entspricht das Wort "übersetzen" dem norwegischen "å oversette"; hierbei handelt es sich um ein Verb mit untrennbarem Präfix, das folgende Beugungsformen hat:

Präsens: er/sie/es übersetzt
Präteritum: er/sie/es übersetzte
Perfekt: er/sie/es hat übersetzt
Infinitiv mit zu: zu übersetzen
Imperativ: übersetz(e)/übersetzt.

Leider unterscheidet der Duden bei seinen Grammatikangaben zum Stichwort "übersetzen" nicht zwischen "übersetzen" und "übersetzen", sondern er gibt für beide Verben jeweils beide Formen an. Das halte ich nicht nur für schlampig, sondern auch für extrem missverständlich.

Noch schlimmer ist es im Fall der Homonyme "überholen" (= Verb mit trennbarem Präfix; norw. "å sette over") und "überholen" (= Verb mit untrennbarem Präfix; norw. "å passere, å kjøre forbi, å overhale"). Hier führt der Duden nämlich bei beiden Verben in den Grammatikangaben fälschlicherweise nur die zu "überholen" gehörenden Beugungsformen auf. Die für "überholen" geltenden Formen werden zur Verwirrung aller Dudennutzer dann nur in den Beispielen zu diesem Stichwort genannt: "hol über!" (nicht "überhol!"); "das Schiff hat [nach Backbord] übergeholt" (und nicht, wie nach den Grammatikangaben zu erwarten wäre, "überholt").

Zusammenfassend kann man sagen, dass es die von dir vermuteten Doppelformen so nicht gibt. Vielmehr werden die Verben "übersetzen" und "überholen" nach den für die Verben mit trennbarem Präfix geltenden Regeln gebeugt, während ihre homographischen Vettern "übersetzen" und "überholen" den Regeln für Verben mit untrennbarem Präfix folgen.

Vgl. hierzu auch die Angaben zu "übersetzen" und "überholen" bei canoonet und dwds.

Herzliche Grüße
Birgit

PS: Ich weiß, dass sich dieser Beitrag mit den Beiträgen von Geissler und 17:43 inhaltlich überschneidet. Ich habe aber, nachdem mein Internet-Zugang jetzt nach Stunden wieder einigermaßen funktioniert, keine Lust mehr, ihn entsprechend zu kürzen oder noch einmal zu überarbeiten.

29.06.14 19:45
Ojoj , dette ballet visst på seg mer enn jeg hadde forutsett . Takk sålangt for alle kreative bidrag til forklaring ( skjønt siste ord kanskje ennå ikke er sagt ).
La meg så bare til slutt få ytre et ønske til våre kulturelle søsken i Europas midte ; måtte dere også i fremtiden skjenke oss alle slike personligheter med slik en stemme som Herlinde Grobe !

laurits

30.06.14 06:39
Takk til Geissler, 17.43 og Birgit for supre forklaringer av løst og fast sammensatte verb og for oppklaring av «mysteriet». Utgangspunktet mitt var Dudens opplysninger om uttalen av verbene "übersetzen" og "überholen". Det blir i uttaleforklaringen eksplisitt skrevet at trykket ligger på über. Altså var det tale om to løst sammensette verb, begge med betydningen « å sette over», som var temaet for tråden. Forvirringen oppstår når Duden samtidig også bøyer "übersetzen" etter mønster av fast sammensatte verb. Hvorfor i all verden blander Duden inn verbene «å oversette» og «å kjøre forbi» når det blir skrevet at trykket ligger på über? En salig sammenblanding, spør du meg.