19.08.14 11:22
Kommaregler

1.Han var hos oss,og han fortalte om reisa si.
2.Er war bei uns und er hat von seiner Reise erzählt.

3.Han var hos oss og fortalte om reisa si.
4.Er war bei uns und hat von seiner Reise erzählt.

Periodene(Die Satzgefüge) 1 og 2 inneholder to helsetninger(Hauptsätze)som er bundet sammen med konjunksjon. Hver av disse helsetningene har et subjekt. Den norske perioden skiller helsetningene med komma, mens man på tysk ikke bruker komma mellom helsetningene. Hvordan kan man forklare den ulike bruken av komma på norsk og tysk i disse eksemplene?

19.08.14 13:52
I setning måtte man sette komma etter de gamle reglene, men nå er det fakultativt. Jeg setter komma. For meg ville det være mer interessant hvordan man kan forklare at det ikke er komma foran en leddsetning på norsk.

19.08.14 16:33
I setning 2 måtte man ...