07.04.15 21:35
Hei,er Sonderschicht det samme som ekstraarbeid? Ekstraskift?
Takk

08.04.15 09:27
Sonderschicht er et skift i tillegg til den vanlige arbeidstida. Og jeg tror det kan
godt oversettes med ekstraarbeid eller ekstraskift.

bkm