20.04.15 17:58
Stikkord: å tendere
Hei,

hvordan bruker jeg verbet "å tendere"?

Tenderer jeg mot eller til noe/å gjøre noe?

Takk.
bkm

20.04.15 19:03, Mestermann no
Man tenderer mot noe eller å gjøre noe. Man kan også bruke de like gode norske uttrykkene å helle mot noe
eller å være tilbøyelig til å gjøre noe.

20.04.15 19:38
Okay. Tenkte at man tenderer til fordi man heller mot...

Takk for svaret og synonyme tips! Det var til stor hjelp.

bkm

20.04.15 21:37
Dokpro tenderer både til og mot. Google også - uavgjort.