03.07.15 09:19
Stikkord: hamskifte
Hei,

bitte um Hilfe. Wie könnte man das Wort "hamskifte" übersetzen? Beschreibend wie
hier:

i overført betydning: ombytte av ytre form
det store h-t i bondesamfunnet

Oder kennt jemand ein deutsches Wort dafür? Könnte man "Gesellschaftsveränderung"
verwenden? Oder muss man das mehr spezifizieren?

Danke im Voraus.
bkm

03.07.15 12:53
Hamskifte

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hamskifte kan sikte til:
hamskifte (zoologi), hudskifte hos dyr
det store hamskiftet, endringsprossess i det norske bondesamfunnet
Hamskifte (film), norsk film fra 1953

03.07.15 12:58
Ich glaube nicht, dass es eine einheitliche Übersetzung gibt, da das Wort in verschiedenen Zusammenhängen eine unterschiedliche Bedeutung hat.
- Das Häuten (einer Schlange z.B.)
- Die Industrialisierung der norwegischen Landwirtschaft (da wohl als (historischer) Eigenname gebraucht)
- Allgemein sowas wie Transformation, Veränderung, Verwandlung, Umwandlung

03.07.15 13:53
Ich meine den historischen Begriff. In dem Sinne hat "hamskifte" also immer etwas mit
der Landwirtschaft zu tun. Nicht mit einem Wandel im Allgemeinen; betreffend alle
Gesellschaftsschichten?

bkm

03.07.15 14:48
"Det store hamskiftet" er et historisk begrep. Selvfølgelig er endringene relatert til hele samfunnet - men det er landbruket som har vært sentralt for landet, dets beboere og dets økonomi.

Det store hamskiftet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Det store hamskiftet er et begrep som blir brukt om den omfattende endringsprosessen Norge gikk gjennom på 1800-tallet. Å skifte ham, betyr å få et nytt, ytre kroppsdekke. Slanger skifter f. eks. huden flere ganger i løpet av livet. Begrepet «hamskifte» ble brukt av dikteren Inge Krokann da han skulle beskrive de store endringene som fant sted i det norske bondesamfunnet. På samme måte som dyra skiftet samfunnet ham og fikk et helt nytt «utseende».

På begynnelsen av 1800-tallet drev man et arbeidsintensivt landbruk i Norge med lite bruk av landbruksmaskiner, og det var mye arbeidskraft tilgjengelig i bygdenorge. Men utover på 1800-tallet kom det til omfattende endringer i det norske samfunnet – i jordbruket og i demografien. Mennesker som hadde vært vant til å leve av marken de bodde på, ble en del av en større økonomisk helhet. Nye typer redskaper og maskiner endret på gårdsdriften, og handelen mellom land og by økte. I tillegg kom «Jordskiftelovene» i 1827 (Lov angående Jords og Skovs Udskiftning af Fællesskap, 17. august 1821) og 1859 (Lov om Jords og Skovs Udskiftning af Fællesskab av 12. oktober 1857), som gjorde at bøndene fikk samlet sine jordteiger og fikk dermed større hele stykker til å arbeide med, noe som forenklet arbeidet og gjorde det lettere for bruk av maskiner. Det store hamskiftet representerer det tidsrommet hvor Norge gikk fra å være et førindustrielt samfunn til å være et industrisamfunn, hvor man gikk fra naturalhusholdning til salgsjordbruk.

Ettersom gårdsdriften ble effektivisert, og det ble lønnsomt å avle opp livdyr og dyrke mark, var det ikke behov for husmenn og ekstra arbeidere i så stor grad lenger. Jordbruket ble en egen industri, og mengder av fattige og arbeidsledige folk vandret inn til byer og handelssteder for å skaffe seg et levebrød. Slik startet en sentralisering av det norske folk, og mekanisk industri gjorde sitt inntog. Behovet for nyere redskap på gårdene lå til grunn for produksjon av landbruksutstyr. Som en effekt av dette, begynte byene å vokse, og det ble større behov for produksjon av andre ting også, som spiker, sement og trevarer. Utenlandske investorer begynte også å se utviklingspotensialet i Norge, og investerte i ny industri. Industrialiseringen var i gang, og husmennsordningen ble avviklet.

Ringvirkningene var i gang, og samferdselen ble bygd ut. Tross den store utvandringen til Amerika, økte innbyggertallet i Norge drastisk. Bedre forståelse for hygiene, økt levealder og høyere overlevelsesprosent blant barn var faktorene som gjorde dette mulig.

03.07.15 18:37
Ok, verstehe. Der Begriff heißt "det store hamskiftet".

Mein Ausgangspunkt, und daher auch meine Fragestellung, waren etwas unklar formuliert:
ich arbeite an einer Übersetzung und mir wurde gesagt: Ta med hamskiftet i denne
kommunen...

Danke.
bkm

03.07.15 18:39
Genauer gesagt: Übersetzung, die aktualisiert werden muss. In der alten war "det store
hamskiftet" nicht drin.

Danke nochmal,
bkm

03.07.15 19:17
Eine Übersetzung für hamskifte könnte "Umbruch" sein. Synonyme laut Duden:
Änderung, [Er]neuerung, Neugestaltung, Neuordnung, Neuschöpfung, Reform, Umbildung, Umgestaltung, Umschwung, Umwandlung, Veränderung, Wandel, Wende

03.07.15 23:15
In der englischen Wiki wird “det store hamskiftet“ mit “the great transformation (Norway)" übersetzt. Das
deutsche Pendant dazu wäre wohl “die große Umformung“.

Grüße
Birgit

04.07.15 00:34, Geissler de
Umwälzung

04.07.15 08:15
Ich muss diesbezüglich noch einmal Rücksprache mit dem Verleger halten, um es
bestmöglich lösen zu können.

Danke für alle Beiträge und die rege Diskussion!
bkm

07.07.15 08:24
Det skjedde et paradigmeskifte ( hamskifte ) i norsk landbruk.
Oddy