10.09.15 15:08
Stikkord: klar
Hallo,

das Thema Adverb/Adjektiv wiederholt sich andauernd, aber ich muss trotzdem wieder
nachfragen:

Politiet stod klar.

Warum heißt es nicht "klart"?

Danke im Voraus,
bkm

10.09.15 15:34
Klar bedeutet hier bereit und deshalb nicht mit t.
Det sto klart for meg at ...: Mir war klar dass.....

10.09.15 17:21
Also ist "klar" nicht Adverb zu "stå", sondern Adjektiv zu "politiet"? Dann müsste doch trotzdem ein t dran wegen politi = Neutrum? Oder wir verhält sich das hier???
(nicht OP)

10.09.15 18:25
Mitt forslag: Politiet kan her bety avdeling eller enkeltperson som representerer politiet. Derfor står klar uten t.

10.09.15 20:15
17:21, das sind auch meine Gedanken dazu. Ich versteh's nicht ...
18:25, ich bin etwas skeptisch gegenüber dieser Erklärung.

Aber wenn ich mir die Antwort von 15:34 vor Augen halte, dann denke ich, es geht hier
einfach nur um einen Bedeutungsunterschied, oder? Das hat dann vielleicht weniger mit
Grammatik zu tun?

Es heißt:
Politiet stod klart synlig. - deutlich sichtbar, klar ersichtlich
Politiet stod klar. - bereit, einsatzbereit

Es geht wahrscheinlich wirklich um die Bedeutung des Wortes "klar"...

Danke für alle Beiträge!

bkm

10.09.15 22:24
Vi har uttrykket "alt var klappet og klart". Her betyr også klart bereit, einsatzbereit og klar får endelsen t i
intetkjønn.

17.09.15 21:38
Det er nok ikke så enkel å gi noe helt eksakt svar på denne tematikken.

Jeg tror kanskje du kan lese et stumt "de" her:
"Politiet (de) stod klar" - og da er ikke intetkjønnet styrende for adjektivformen.

Jeg tror for øvrig ikke at mange vil si det er helt feil å si:
"Politiet stod klart (til å møte dem)."

Det hele kan nok avhengige av noe som 18:25 er inne på. Refererer "politiet" til politiet som en mer abstrakt organisasjon ("Politiet i Norge var ikke klar(t) til å håndtere en situasjon som 22.7") eller til en mer konkret identifisert/personifisert politimann/-gruppe, (som i eksempelet overfor).

Man kan jo notere seg at Bokmålsordboka under betydning nr 4 av "klar": "ferdig, i stand", bruker eksemplene "være k- til bruk / de stod k- til å dra / alt var klappet og k-t / k-, ferdig, gå!". Det er altså ikke angitt noen "e" til slutt i flertallseksemplet ("de stod k- til å dra"), og det peker jo mot at adjektivet "klar" i denne betydningen ikke alltid bøyes etter subjektet. At det likevel er bøyd i "klappet og klart" må bl.a. ses i sammenheng med at vi her står overfor et eldre, stående uttrykk hvor det bl.a. skal være en viss uttale-harmoni med "klappet".

Nå vil vi nok alltid si "alt var klart", men jeg tror man vil finne betydelig variasjon i språkbruken mellom "huset stod klart til innrykk" og "huset sto klar til innrykk".