17.09.15 18:07
Jeg lurer på om setningen er formulert riktig, (skal være presens):
Aber ich viele mal vergesse trinke der Tee aus.

17.09.15 20:38, Geissler de
Ordstillingen i hovedsetninger er stort sett den samme i norsk og i tysk. Så hvis du vil si
„Men jeg glemmer mange ganger å drikke opp teen“, så kan du oversette første halvdelen
ord for ord:
Aber ich vergesse viele Male ... (mer naturlig blir det med oft istedenfor viele Male).

Den andre halvdelen er litt mer innviklet. Verbet i infinitiv står alltid sist i en
infinitivgruppe, og infinitivsmerket „zu“ står mellom forstavelsen og verbstammen. Og husk
akkusativ. Denne delen blir altså:
... den Tee auszutrinken.

18.09.15 00:55, Mestermann no
Enig i alt dette, og så skal du bøye substantivets artikkel i riktig kasus. Her er det direkte objekt, altså det du
foretar deg noe med, og da blir hankjønnsordet "der Tee" til "den Tee".

Da jeg gikk på skolen, hatet jeg tysk. Jeg kunne ikke begripe hvorfor dette dustespråket skulle bøye
substantivene i to kasus som vi ikke bruker eller skiller mellom på norsk når det gjelder substantivene. Men som
jeg etter hver lærte tysk, så jeg også at dette ga et språklig presisjonsnivå vi ikke har på norsk. Det er ikke
egentlig vanskelig, men man gjør feil hele tiden. Dem skal du ikke bry deg om, men slipp deg løs.

Du kan trøste deg med at alle utlendinger som lærer tysk, alltid gjør kasusfeil. Og tysktalende gjør det også.

19.09.15 11:27, Geissler de
Tyskere gjør kasusfeil, rettskrivningsfeil, kommafeil og de bruker feil kjønn. Stå på!