30.09.15 09:46
Stikkord: Tørrpinn
Hei,

wie kann in diesen Satz tørrpinne übersetzte werden? was bedeutet å være en tørrpinne?

Selv tabloidavisen Bild-Zeitung, som får noske Dabladet til å fremstå som en gammel tørrpinn....

30.09.15 12:00
Beispiele:
Sauertopf, Murrkopf, Griesgram, Miesepeter.
Dem tørrpinne fehlt jeder Sinn für Humor.
Oddy

30.09.15 13:12, Mestermann no
Hier ist wohl "wie ein altes Fräulein" gemeint.

30.09.15 17:43
Jeg vet ikke akkurat om "tørrpinn" var det beste ordet å bruke her, men i tillegg til å være humørløs, fargeløs mv, så kan man kanskje også tolke inn at en tørrpinn er lite dristig, med fåsmå avvik fra det som er det vantenormerte.