12.10.15 10:57, ankefugl
Stikkord: Imperativ, spørresetning, spørsmål
Hei igjen!
Jeg lurer på om det går an å bruke imperativet i spørresetninger på norsk. For eksempel:
"Slett alle meldinger?" istedenfor "Slette alle meldinger?" eller
"Bruk alle numre i listen?" istedenfor "Bruke alle numre i Listen?"
Kunne ikke finne noen info om det på nett.

12.10.15 12:15
Imperativ er nok ikke det du ser etter hvis du skal be eller spørre om noe, på hverken norsk eller tysk eller noen andre språk...
Da må det nok bli "Slett alle meldinger!" etc.

12.10.15 15:31, ankefugl
Ja, det var det jag hadde tenkt. Har bare sett det i flere sammenhenger (bare få, men noen) og lurte på om det var korrekt.

12.10.15 18:30, Geissler de
Var det kanskje en trønder som skrev de setningene du lurer på? På trøndersk finnes nemlig en
del verb som mister infinitivsendingen, såkalte overvektsord. Slette er et av disse
verbene, dvs. på trøndersk blir infinitivsformen slett.

13.10.15 00:38
Kan man på tysk danne en imperativ med en infinitiv og et spørsmålstegn til slutt? Mønster: Slette alle
meldinger? Imperativ danner man på norsk av infinitiv minus infinitivsending. Geisslers eksempel med apokope
er trøndersk dialekt.

13.10.15 08:04, ankefugl
Takk for svar! Kanskje var en trønder som skrev dette, har dessverre ikke mulighet til å finne ut mer.
Hm...på tysk ville man si: Alle Nachrichten löschen? (Altså med infinitiv)
Lösch(e) alle Nachrichten? (Med imperativ) Høres litt feil ut.

13.10.15 11:00
For meg som nordmann høres det litt merkelig ut at man kan uttrykke en imperativ med infinitiv og et
spørsmålstegn. Men nå er engang språk ulike, og jeg betviler ikke at setningen er grammatisk korrekt på tysk.
Men på norsk bruker vi ikke spørsmålstegn etter en imperativ.

13.10.15 14:42, Geissler de
Jeg tror du har misforstått innlegget mitt. Det jeg prøvde å si var at det muligens dreide
seg om en ellipse der de innledende ordene „Skal jeg“ e.l. ble sløyfet. Altså „[skal jeg]
slette alle meldinger?“.

Jeg sier ikke at det er den riktige tolkningen, bare at det er en mulighet jeg overveide.

13.10.15 15:23
Jeg tror ikke at jeg har misforstått innlegget ditt, Geissler. Mine tanker er også at frasen kunne bygges ut med
noen innledende ord, slik som du foreslår. Denne tolkningen utelukker ikke at det kunne dreie seg om en
trøndersk infinitiv som har mistet en stavelse.